Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 27 януари 2022 г.

Специален доклад за краденето на баластра покрай реките - Щъркелите - 2

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви увреждащи инвестиционни намерения, прикрити зад едни или други "благородни" инициативи, като например крадене на баластра облечено като "почистване на речното корито"; крадене на баластра от реките и крайречните местообитания представено като строителство на рибарници; изграждане на ВЕЦ-ове представени като рибарници, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам специален доклад за едно разследване, на което, признаваме си, се натъкнахме почти случайно.


В разгара на информацията за потопите в страната, често представени като природни бедствия, но отразяващи апокалиптичните сценарии, за които и ние многократно предупреждаваме с оглед на това, че копаенето, "чистенето", мачкането, изкъртването, сеченето на дървета и други благородни инициативи във водосбора на реките се е превърнало в национален спорт, считаме, че настоящият доклад е изключително актуален и съдържа данни за извършено престъпление в зони от мрежата Натура 2000, но според нас, съдържа и данни за извършено престъпление от страна на длъжностни лица, неизпълняващи служебните си задължения в изгодана на други небезизвестни лица, тъй като местата, за които ще стане въпрос по-долу, са известни на всички и там многократно са извършвани проверки; дори са съставяни актове и прочие, които очевидно са накарали дори извършителите да се смеят. Тъй като те продължават ли, продължават да си копаят.

 

Считаме, че една от важните задачи, на новия министър на околната среда е да върне самочувствието и да изгради авторитета на тази институция, защото там отдавна, както добре знае, хората са умрели от страх за работните си места и не смеят да мръднат, та изпадат в ситуации, за които дори не ни се разказва.


Тъй като последните дни много се говори за това как дъждовете "пак са ни изненадали" ви призоваваме да се предадете и да признаете, че се провалихте в това, което последните има няма 60-70 години българските управници се опитват да наложат, а именно, че копаенето, "чистенето", мачкането, изкъртването, сеченето на дървета и други благородни инициативи във водосбора на реките е изключително полезно, да не говорим за дигирането, бетонирането, изправянето на реки и други. Може би е крайно време да се предприемат нови, свежи действия, обръщайки хода на колелото, защото очевидно действията срещу наводнения последните 60-70 години се провалиха. 


Обръщаме се към новия министър на околната среда и водите, иначе уважаван от нас Борислав Сандов, че това, което трябва да се направи, е мигновена заповед на министъра за спиране на всякакво изземване на наносни отложения от коритата на реките на основание чл.199 във връзка с чл.199а от ЗВ...


Ако на нас не ни вярвате, може да изгледате първа част от съвместния филм, който заснехме заедно с Българската Национална Телевизия във връзка с най-популярния национален спорт:

https://bnt.bg/news/zashto-11-mosta-okolo-plovdiv-sa-s-podkopani-osnovi-301184news.html?fbclid=IwAR3d94DCJIsn4C7DjLrPAz9rGWy6Iy_wCYlIomI42NAH8MMruOdgVcSJB9Y


Освен това, може да се запознаете с друг наш съвместен филм, заснет година по-рано от Господари на ефира пак там: 

https://gospodari.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80/


А тепърва ще имаме честта да запознаем Министъра и с други благородни инициативи в неговия роден край, например по река Арда, за където имаме отговор от Областния управител на Област Смолян, че "има данни за извършено престъпление", а същата БДИБР тогава не откри нищо!

И така след това встъпление за въведение в темата, сега преминаваме към самия доклад. Същият ще разпратим и до МЕ, доколкото става въпрос и за договор за проучване в тяхната компетентност.

1. Разрешителното №549/12.06.2020г., качено на сайта на МЕ: 

На втора страница е приложението с координатите, които ги обърнах в географски и ги въведох във kmz файл за google earth, който прилагам(уточнение по-долу).
Прилагам също и разпечатки на отделни места, даже сателита е заснел багерите извън площта "Щъркелите 2". През есента на 2020.г, ПИМК копаеха приоритетно в реката, което беше констатирано от полиция, РИОСВ, заснето от камерите на Господари на ефира. Ето го и обявлението за констатацията от РИОСВ Пловдив на сайта им: https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=4426&nws_cat_id=3
Разбира се. на фирмата фантом Дриймс пропърти, чийто управител, доколкото разбрахме май се е "самоубил".

Там, където сега е едно море при устието на Въча, април месец имаше огромна камара с баластра.

Интересно е, че това писмо с отговор от МЕ съдържа информация, а именно "прокарване на шурфи в обем 100л.м., прокарване на опитна кариера с обем 100куб.м. и вземане на техноложка проба", която не се упоменава в каченото на сайта на МЕ разрешително. Обаче 100куб.м. е едно голямо нищо, при положение, че те са копали на дълбочина от порядъка на 4,5-6м(видяхме го на място), на площ от десетки декари. При тая дълбочина разрешителното се изчерпва на площ 10x2м.

2. Решение по ОВОС №2-II от 2018г. на РИОСВ-Пловдив, издадено за ИП с титуляр "К и Инженеринг" ЕООД за разработване на кариера в концесионна площ "Щъркелите" на база проучвателни дейности извършени през 2008г.

На сайта на РИОСВ Пловдив се открива информация за проведена процедура по ОВОС за кариера. Това е единственото решение, което се намира в сайта за находище "Щъркелите"(бел.авт. да се разбира като Щъркелите 1).
Направих си труда да нанеса в kmz файл-а всички координати, за които е изготвена ОВОС на база проучвания през 2008г. В ОВОС площ "Щъркелите" е разделена на 4 подучастъка, което малко ме обърка, но след изкарването на координатите, стана ясно, че "Щъркелите" си е съседна площ, доста отдалечена от реката. ОВОС-а е с титуляр точно "К и Инженеринг" ЕООД, които имат договор за проучване с МЕ за "Щъркелите 2". Видно от регистрите фирмата "К и Инженеринг" ЕООД е регистрирана на името на КОСТАДИН ИЛИЯНОВ ФИЛИПОВ, който е бащата на управителя на ПИМК - Илиян Костадинов Филипов.

Прилагам разпечатка на цялата картина. Изображението е с дата 29.10.2021г.
Това, което ми прави впечатление е, че по някаква причина "К и Инженеринг" ЕООД почти не е извършвал дейности в отдадените му площи, за които е извършвал проучвания, а после е платил и сума ти пари за ОВОС и обществени обсъждания на ОВОС. Освен това се забелязва, че площ "Щъркелите 2", за която има издадено разрешително за проучване само, е тотално обезобразена през годините, а в google earth във времевия прозорец много лесно може да се проследи всички, включително копането в реката, множеството преградни диги за достъп на техниката, изместването им ... а сега заснехме едно море, широко 200м.

3. Прилагам снимка от кадастъра нанесен върху сателитно изображение. Видно е, че ако се направи съпоставка на изображенията ще се забележи ясно, че:

- площ "Щъркелите" с много малко попада в Натура 2000 зоната, а находищата, които са разрешение с ОВОС-а от 2018г. са изцяло извън Натура 2000, защото са разположени северно от напоителния канал.

- площ "Щъркелите 2", която е напълно раздрана и изкъртена, и в която и вашите оператори заснеха как се копае, е разположена 100% вътре в Натура 2000 зоната, за нея няма никакви разрешителни, освен проучване с общ обем на изкопите 100куб.м.

4. Прилагам две двойки снимки от един и същи поглед за сравнение.

- снимка в зоната преди устието на река Въча от 06.2019 и 10.2021г.
- снимки от река Марица след устието на Въча от 06.2019 и 10.2021

Прилагам и малко нагледни снимки за това, как изглежда Площ Щъркелите - 2 - отдадена само за "проучване".

Молим от РИОСВ - Пловдив и МЕ да извършите проверка на място, където да установите как се спазват договорите за "проучване" и описаните нарушения, както и да ни отговорите писмено за резултатите. Надяваме се, след като установите това, което сме установили и ние, да подадете случая на компетентните органи. В противен случай, ние ще имаме честта да го направим, както и преди.

Освен това, не пропускайте да гледате втора част от филма на 15.01 по БНТ, където ще разберете и за други места по река Марица, като например устието на река Чая, където от над 10 години една драга копае реката, а никой не забелязва. Даже Комисията по почистванията е установила острови на това място в реката и е постановила да се "чисти". Ето да се запознаете отново с островите, които странно защо само Комисията вижда:Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ