Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 27 януари 2022 г.

ВЕЦ Буйновска и ВЕЦ Лесето

Лятото, през юли месец, членове на Сдружение Балканка се натъкнахме на
пресушената река Буйновска след две от водохващанията за МВЕЦ - за ВЕЦ
Буйновска и ВЕЦ Лесето, на който да не забравяме,че наскоро АС Смолян
обяви разрешителното му за строеж на водохващане за нищожно, в
резултат на директно нарушение на ЗУТ. В хода на последващите
разследвания, информация получена по реда на ЗДОИ, а и в резултат на
проверките на БДИБР, които тогава ни заявиха,че всичко е наред с тези
водохващания, установихме, че и двете централи от 30.06.2021г. работят
без разрешителни. Това дали сме ги хванали или не в работа и в
пресушаване на реката е едно, но това,че работят бе безспорно
установимо от сайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Подадохме пореден сигнал до Директора на БДИБР с молба да влезе в
правомощията си, като издаде заповед за спиране на водовземането за
двете централи на базата на върховна правна нетърпимост ... изтекли
разрешителни. Съответно от една страна убийството над реката в Натура
зона 2000 продължаваше, от друга - интересен бе и въпроса, ако плащат
за водата на какво основание го правят, ако не плащат - как така я
ползват без да плащат. Да не говорим,че и продават произведена
енергия, за което сигнализирахме АУЕР да им отнемат лиценза. Бяхме
най-добронамерени привеждайки доказателства за деянието.

Отговор от АУЕР не получихме и до този момент! На 08.12 обаче
получихме отговор от БДИБР, че са извършили нова проверка, установили
са, че и двете централи водовземат и работят. Установили са и че
разрешителните им са изтекли, но отказват да преустановят дейността им
с абсурдния аргумент,че и двете централи са подали заявления в
законоустановения срок, през февруари и март още, удължаване срока на
действие, но директорът на БДИБР още не се е произнесал, демек самия
той, НВ Колето Кърнолски, но приема,че те работят законно, макар и без
разрешителни, което е правен абсурд. От БДИБР пропуснаха да споменат
обаче една малка подробност - че срокът за произнасяне е 20 дни(т.е.
тук пръст в далаверата е натопила и бившата директорка) и най-важното,
че тъй като и двете централи са построени в нарушение на ЗУТ без
необходимите книжа, няма как да им бъдат удължени разрешителните
съгласно действащата наредба за ползване на повърхностен воден обект.
Явно е,че има договореност за протакване, докато нещо не се промени и
"още малко не ги поузаконят със задна дата 10-20години". Счетохме,че
това е зверски сигнал за корупция, при което уведомихме новото
ръководство на МОСВ и Окръжна прокуратура Смолян за извършено
престъпление по чл. 282 от НК. Вчера получихме отговор от
прокуратурата, че тя се е запознала с жалбата и приложените документи
и прокурорът е "приел,че са налице данни за осъществено престъпление
по чл. 282 ал.1 от НК", т.е. прокурорът счита,че е извършено деяние, с
което "длъжностното лице наруши или не изпълни служебните си
задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе
си или за другиго облага ... "

Следователно НВ Колето Кърнолски е поставен под наблюдение от
ОП-Пловдив като деянието му е подсъдно в Окръжен съд Пловдив.

Ние питаме министър Борислав Сандов / Borislav Sandov и зам. мин. Тома
Белев / Toma Belev НВ Колето Кърнолски докога ще е директор на БДИБР?
Разбира се, считаме, че настоящето деяние е най-малкото престъпление
на директора Кърнолски с оглед това,че водата на хората в Брестовица е
отровена с манган, а пък след всичките водовземания в неговия район
животът отдавна е погубен ... а той не направи нищо и продължи да ги
прикрива, въпреки опитите да окажем съдействие. Само един пример -
двама ихтиолози след тяхна проверка лятото подготвиха доклад за
състоянието на няколко водохващания за ВЕЦ и това,че не стават за
нищо, а Колето ни отговори,че всичко е прекрасно с тези водохващания
... нима!

Да не говорим за копането на баластра по Марица,Чая,Арда, Стряма и
други, за което, ако прокуратурата се размърда, тепърва ще става
интересно... Да не говорим за становището за площ Розино, срещу което
трябваше да възразяваме....

Та да не забравим отново - до кога Никола Кърнолски ще е директор в БДИБР?

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Scan10001.pdf

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ