Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 7 септември 2021 г.

Медиен мониторинг


6 сеп 2021WWF иска МОСВ да не разрешава строителството на ВЕЦ в защитени зони - News.bg
Малките ВЕЦ по нашите реки имат незначителен принос в енергийния микс - под 1% от общите инсталирани мощности в България. За сметка на това създават редица ...Право на отговор: Неверни са твърденията на КЕВР за ВЕЦ "Сини вир" и ВЕЦ "Леденик ...
е цитирано становище на КЕВР за мини ВЕЦ "Сини вир" - мощност 280 KW, и микро- ВЕЦ "Леденик" мощност 75 KW, a именно: "Инвестициите, направени от "Райтьр" ...СПЕЕ подкрепя внесени закодателни промени от Асен Личев във водния сектор - БНР
Според представители на риболовното Сдружение "Балканка" с предложените промени се узаконяват незаконно изградени ВЕЦ-ове и се разрешава изграждане на водни ...
Екологични ли са хидроцентралите: Проф. д-р инж. Димитър Кисляков пред Dir.bg ...
ВЕЦ и ПАВЕЦ играят особена роля в националната електроенергийна система поради своите специфични възможности - производство на върхова енергия.Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ