Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 21 септември 2021 г.

Специален сигнал на сдружение Балканка до президента на републиката и малко до органите на МОСВ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с блата и баражи, включително в Натура 2000 зоните и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, администрацията на иначе уважавания от на президент да приеме настоящия целеви доклад!

В него ще стане дума за "законността" на малката хидроенергетика, на която явно Той е голям Поклонник и ние знаем защо. Оттук натам ще Му пращаме всеки такъв доклад и на Него, за да разбере какво защитава.

 

 

И така,

1. Доклад за ВЕЦ-Роса на Леви Искър над Мала Църква на територията на прословутата БДДР:

На 19.09.2021 процесният ВЕЦ Роса не пускаше нито капка вода в реката. Същата беше суха като барут, което е много полезно за "Екологията" на района, защото, освен че в самата река няма как да има живот, останалите диви животни също няма откъде да пият вода.

За описаното можете да се убедите от снимкте, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0248-dam/2021-09-19

 

2. Доклад за проверка от 17.09.2021 на територията на БДДР:

 

- Каскада Петрохан, деривационен канал Сребърна - Гински:

Водохващане Боище на Нишава не взимаше капка вода, просто защото правят някакъв ремонт на изравнителя Петрохан. Останалите дсетина водохващания при хипер маловодие изпускаха по пет капки вода на час, а някои не изпускаха Нищичко,  както обикновено.

Реката под ВЕЦ Бързия обаче е напълно пресъхнала, както обикновено

И

под ВЕЦ-а някой е разорал бреговете брутално, в нарушение на чл.143 от ЗВ

И

е изсекъл цялата крайбрежна растителност по левия бряг, въпреки забраната в ПУРБ на ДР.

За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0211-dam/2021-09-17

 

- ВЕЦ Лопушна на Дългоделска Огоста:

При посещението ВЕЦ-ът не отнема вода.

Каналът продължава да не е обезопасен, за да не се давят дивите животни в него. В този канал някой ден ще се удавят деца, както на ВЕЦ-а при Мездра, но това не трябва да тревожи БДДР.

По-лошото е, че реката над водохващането е задръстена с тиня и храсталаци, а  под водохващането е задръстена дървета и храсталаци в нарушение на Закона за Водите.

За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0202-dam/2021-09-17

 

Накрая на този доклад Настояваме БДДР в никакъв случай да не извършва проверки, които да докажат, че всичко е наред, както винаги...

Освен ако не намерят малко свободно време в иначе натовареното си ежедневие,

За да могат да докажат, че всичко е наред, не би било зле да предупредят инвеститорите предварително за проверката, иначе няма смисъл от усилията им за опазване на реките у нас.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието  на всички.

 

Моля, от приемната на президента да ни изпратите входящ номер.

От МОСВ нищо не щем!

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ