Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 27 септември 2021 г.

Сдружение Балканка - Доклад за посетени водохващания за ВЕЦ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балкана за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/мВЕЦ изградени в коритата на реките, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ, разположени на територията на БДИБР и БДЗБР.


Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) - в случая такъв не беше наблюдаван под водохващането ....

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР и БДУВ-ЗБР, както и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.


ВЕЦ Гьоврен на територията на БДИБР

Посещението е от 15.09.2021г.

Координати на водохващането са: 41.654763,24.381266, https://goo.gl/maps/uFpRddPTgzhEA18C9

За направеното наблюдение може да се уверите от снимките качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0068-dam/2021-09-15

Посещението е в период на маловодие. Каналът за ВЕЦ е пълен и отнема вода. Най-после рибният проход е преработен, поставени са мерителни рейки на входа и изхода на рибния проход, който е от типа "vertical slot". На изходът от него обаче има скок, който не трябваше да го има, а и дълбочината на водата е много малка. Имаме съмнения, че през рибния проход не протичаха 197 л/с, а и познавайки реката и с оглед това, че посещението е при маловодие, имаме сериозни съмнения, че това количество е тотално сбъркано в разрешителното, а и то трудно може да кореспондира с рибен проход тип "vertical slot".
Реката надолу от водохващането до водохващането на НЕК за ВЕЦ Девин, разположено 2км по-надолу е задръстена с растителност в резултат на дългогодишното осушаване.
Задбаражното езеро е почистено, като вмомента водата преминава бурно под изграденият над водохващането втори стоманобетонов праг, който е с неясно предназначение. Към него преди имаше някакво подобие на рибна рампа, която вмомента на посещението беше зaтрупана със земни маси.
Публикуваме и снимка на реката, която е снимана на около 1км над водохващането, за да видите сериозната разлика в количеството на водата в реката при маловодие и това, което протича през рибния проход.

Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Гьоврен, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
ЗЗ „Западни Родопи" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
ЗЗ „Триград-Мурсалица" BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

ВЕЦ Манастирска на територията на БДЗБР

Посещението е от 25.09.2021г.

Координати на водохващането са: 42.167916,22.687166https://goo.gl/maps/JvxWyG82gVoRrJh18

За направеното наблюдение може да се уверите от снимките качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0392-dam/2021-09-25-1

Посещението е при хипер маловодие и не трябваше да отнема вода. Водохващането отнема 3 пъти повече вода, отколкото протичат през бутафорния рибен проход към реката. Задбаражното езеро е задръстено с тиня и растителност.

Реките в участъка между водовземането и ВЕЦ Манастирска, попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Осоговска планина" BG0001011 - по директивата за опазване на хабитати.


ВЕЦ Черна на територията на БДИБР

Посещението е от 26.09.2021г.

Координати на водохващането са: 41.574574,24.644555, https://goo.gl/maps/EztvXyaYmbHHSgTg9

За направеното наблюдение може да се уверите от снимките качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0323-dam/2021-09-26

Посещението е при хипер маловодие. В реката над водохващането протичат минимални водни количества и не би трябвало да отнема вода изобщо. За сметка на това се наблюдава завиряване, рибният проход(или нещото, което някой е нарекъл рибен проход) е все така бутафорен и водата през него едва църцори. Убийство в условията на рецидив продължава.

ВЕЦ Света Петка на територията на БДИБР

Координати на водохващането са: 42.193333,23.900916, https://goo.gl/maps/m1bAUu2coiGdGKqc7

За направеното наблюдение може да се уверите от снимките качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0257-dam/2021-08-17

Посещението е при изненадващо високо ниво на водата над водохващането. В реката над водохващането протичат около 1м3/с, a в реката след водохващането протичат не повече от 30л/с. 

Коритото на реката след водохващането е задръстено с прорасла растителност. За това водохващане, изградено на минималните води след каскадата Белмекен, Чаира, Сестримо, нищо не може да се направи.


Моля от БДИБР и БДЗБР да ни изпратите входящи номера!
 Сдружение "Балканка "    Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ