Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 26 май 2021 г.

Сигнал за поредната пресушена река - река Девненска

сигналът е от 27 Фев 2021

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водовземания у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, подавам спешен сигнал за пресушена река на територията на БДУВ - Черноморски район.

Настоящият доклад е за река в обхвата на БДУВ-ЧР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. 

Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС, ЗЗТ и други.


Днес получихме снимков материал, показващ зловещо престъпление срещу Околната среда и една от най-магичните български реки  - карстовата река Девненска. 


За невероятното престъпление може да се запознаете от прикачените снимки.


Ориентировъчните координати са близо до устието на реката, но предполагаме, че нагоре положението няма да е по-добре, като се има предвид, че това беше река с варираща дълбочина от 1-3м, с относително постояннен отток целогодишно, изключително трудно достъпна, дом на редица редки и защитени видове животни и растения. Уви, картинката от днес ни остави безмълвни.


Координатите на снимките са в следния район: 43.1788000, 27.6269939


Тъй като не можем да предположим, че такава река би била пресушена под носа на БД и това нещо може да не е съгласувано с никого, то моля да проверите сигнала и поречието на реката и в този район 43.207703, 27.599340 и да ни информирате за състоянието на реката и съгласувателните писма, довели до увреждане.


Разбира се, не бива да се съмнявате, че ще разнищим случаят до край, така че ако се установи виновен, той ще трябва да си понесе нужните наказания. 


Деянието е аморално, в противоречие на всички относими закони(няма да ги изброяваме, защото нищо не може да оправдае пресушаването на една река). Деянието е престъпление и по чл. 278в от НК, като подчертаваме, че снимките са заснети изцяло в територия, попадаща в зона Натура 2000 Варненско-Белославско езеро (BG0000191) по директивата за птиците.


Обръщаме се и към ИАРА. Моля да проверите състоянието на рибната фауна по реката!. Може би има бедстващи риби, които трябва да се спасят.


Моля от БДЧР да ни изпратят входящи номера и да ни информират за предприетите действия, както и да ни предоставят налични документи свързани с това деяние.По този сигнал БДЧР отговаря, че всичко е наред

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ