Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 26 май 2021 г.

разрешителни. издадени от БДДР на фирма „СТИС“ ООД

 

ПРЕДОСТАВЕНЕ ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

гр. Плевен, 17.09.2018 година

 

На основание чл. 28 и чл. 34 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

във връзка с постъпило в Басейнова дирекция ..Дунавски район” (БДДР) заявление по реда на ЗДОИ бе предоставен достъп до информация относно:

 

Копие от всички разрешителни. издадени от БДДР на фирма „СТИС“ ООД (с предишно наименование „СКЛАДОВЕ. ТРАНСПОРТ И СЕРВИЗ“ ООД) относно ВЕЦ „Стакевци“ от 2003 г. до септември 2018. Копия от Решения за промяна във връзка със същите, в това число:

1.  коние от Решение № 2324 от 14.12.2017

2.  копие от Разрешително №11140165 от 25.10.2017 г.

3.  копие от Разрешително №101543 от 25.5.2002.

4.  копие от Решение № 2249 от 25.10.2017 г.


 

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ