Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 16 април 2019 г.

Специален доклад-уведомление на сдружение Балканка относно действия на членове на ИБЕИ - БАН в разрез с научната етика и в ущърб на природозащитните цели

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на
Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете,
мините и другите бедствия и ведомства у нас, представям на Вашето
внимание една научна публикация в иначе досега уважавано от
сдружението издание:https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Pehlivanov_et_al_2018_Small%20HPPs_fish_Bulgarian%20rivers.pdfНастоящия доклад изпращаме и до органите на държавната
власт, които чрез МОСВ са финансирали проекта АNCHOR, заради който е
изготвен горният доклад. Нещо повече - водещият от авторите на
публикацията е и често канен авторитет от органите на МОСВ, освен
всичко друго и за голямо съжаление.И така, уведомяваме Ви, че на стр.5 от доклада /оригинална стр.97 от
изданието/ са публикувани твърдения на авторите, които нямат нищо общо
с научните факти и с действителността.В конкретния случай става дума за Петровската река на
територията на БДЗБР, която е от най-засегнатите реки у нас от
хидроенергийни обекти и буквално е ликвидирана. Поначало Петровската
река се захранва от карстов извор Бистрец в планината Алиботуш
/Славянка/ при гръцката граница над село Петрово. Със самата река и
нейната история, а така също и с тежките нарушения на законите,
извършени от БДЗБР при определяне на минималния допустим отток под
водохващането, сме запознавали МОСВ нееднократно.Молим, обърнете внимание сега на стр.5 от прикачения
документ. В него за Петровската река са изказани следните неверни
твърдения:1. Petrovska River is mountain river of the specifi c type R15 (Spring
river sections), for which the Biological Quality Element (BQE) Fish
is not considered relevant. The site upstream the water catchment
facilities, which belongs to the epirithron ecological river zone, is
settled as adjacent to the karsts spring of the river, where fish
fauna is totally absent due to natural factors.Уведомяваме Ви, че в реката над водохващането за ВЕЦ
Петрово винаги е имало риби от вида Балканска пъстърва /Salmo trutta/,
има ги и сега. Риби има и в канала, който отклонява водите от реката
към изравнителя за ВЕЦ Петрово. Знаем това, защото сме ги хващали, а
често те се виждат и с просто око! Карстов извор Бистрец е
най-големия във водосбора на Струма и между извора и водохващането на
ВЕЦ Петрово реката предлага най-прекрасните естествени условия за
рибната фауна, поради почти постоянната температура на водата и
гарантирания отток. За да се убедите, моля да разгледате снимките и
видеоклиповете, снимани през 2015, от следния линк:

https://dams.reki.bg/0210-dam/2015-09-12Нещо повече - в прикачените снимки и клипове можете да
видите и Ручеен Рак /Austropotamobius torrentium/ в малък десен ръкав
на реката. Снимката и клипът са направени от Димитър Куманов в
присъствието на свидетел - Иван Мишев, който може да потвърди!Що се отнася до "естествените" фактори, поради които в
реката под водохващането за ВЕЦ-а няма следи от живот, с тези фактори
можете да се запознаете от снимките и клиповете, снимани през 2014, от
следния линк:

https://dams.reki.bg/0210-dam/2014-08-29В този линк ще видите, че реката под водохващането беше
почти напълно пресушена. След наш сигнал БДЗБР отиде на проверка и
хвана собственика на ВЕЦ Петрово, че не изпуска капка вода и това
"естествено" състояние на реката е факт, откакто ВЕЦ Петрово стана
частна собственост. Оттогава цялата река се отклонява през
7-километровия канал към изравнителя на ВЕЦ Петрово, за да може да се
произвежда ток непрекъснато. Когато ВЕЦ Петрово беше държавна, тя
работеше на подчинен режим и в реката си течеше достатъчно вода.Ето Ви още един цитат:

2. The extremely low fish abundance and species richness are
considered rather a response to other pressures (some migration
barriers downstream and water pollution by the settlements) than to
the impact of SHPP.Цитатът означава, че липсата на риби в реката се дължала
на всичко друго, но не и на ВЕЦ-а. Ако разгледате втория линк, ще
видите, че в реката няма вода точно заради ВЕЦ-а, защото тя всичката е
открадната. Затова под водохващането няма риби в реката, а ги има в
канала към ВЕЦ-а.Целта на публикацията като цяло е да доказва, че ВЕЦ-овете
у нас нямат отрицателно въздействие и това е още една брутална лъжа -
целият свят вече знае за какво става дума! В частност за Петровската
река е направен опит да се докаже, че в реката поначало е нямало риби,
защото "няма естествени условия", при положение че това беше
най-приказната река в България. Разгледайте пак снимките и клиповете
от горните линкове и я вижте реката. Направено е нарочно, за да може
после собственикът на ВЕЦ Петрово да е чист като утринна роса, а не
защото при проучването не са открити риби, което не е невъзможно, но
ако изобщо са били търсени. Иначе щеше да е записано точно така - "не
открихме риби", а не "няма естествени условия" за риби въобще, защото
такива условия има и те бяха прекрасни преди години и сега има риби
над водохващането, а има и Ручеен рак.

Подобни подвеждащи публикации са срам и за рецензентите, и за изданието!Изводи

За пореден път ставаме свидетели на дейността на лицето
Лъчезар Пехливанов, който е любим експерт и на МОСВ! Ние познаваме
докладите по ОВОС и ОСВ, в които той е участвал като експерт за
следните хидроенергийни обекти:

1. ВЕЦ Бърза на река Лом

2. Каскада Среден Искър - трети етап

3. Язовир ЯденицаНие намираме, че лицето Пехливанов чрез дейността си
нанася непоправими щети на репутацията на ИБЕИ БАН! Всеки ДОВОС/ДОСВ,
в който той е участвал, цели едно единствено нещо - да спести пари на
инвеститорите, за да не прилагат смекчаващи мерки или да оправдае
всяко ИП, което унищожава реките, декларирайки че няма да има
увреждане винаги и без изключения.За язовир Яденица в първоначалния вариант на ДОСВ беше
написал, че в река Яденица нямало Ручеен рак, та от МОСВ му го върнаха
с основанието, че там има регистрация на вида в стандартния Натура
формуляр даже! Писмото с отказа на МОСВ е достъпно публично в
регистъра на процедурите по ОВОС!

А там има толкова Ручейни раци, че есенно време човек трябва да
внимава къде стъпва в реката, за да не ги мачка! И служители на БДИБР
могат да потвърдят колко много раци видяха в Юндолската река /десен
приток на Яденица/ със собствените си очи!

И като Му го върнаха доклада, той си прибра хартиите
обратно и после написа, че имало рак, но 110 метра висока язовирна
стена, с 315 метра корона, Въобще Нямало да Има Отрицателно
Въздействие и МОСВ му го одобри тоя пасквил!

Той също така е и член на басейновия съвет поне на БДИБР и
експерт по безбройни проекти на МОСВ и БД.

И , както я е подкарал, в скоро време ще докаже, че и
ядрен взрив няма да причини увреждане на никоя българска река.С настоящото Ви уведомяваме, че колкото повече разчитате
на подобни "експерти", толкова повече нараства репутационния риск на
всички организации, които Му дават заплата и/или Му възлагат задачи.
Страхуваме се, че ако това продължи, ще се наложи да предприемем мерки
и срещу ИБЕИ БАН така, както ги предприехме и срещу ВЕЦ-овете и МОСВ.
За крайния резултат от действията ИБЕИ може да пита Асоциация
Хидроенергия или пък НЕК ЕАД, или пък EVN /за ХЕК Горна Арда/, или пък
МОСВ!Не на последно място уведомяваме ИБЕИ, че срещу България
има открити вече две наказателни процедури на ЕК заради ниско качество
на ДОВОС и ДОСВ. По този въпрос сме представили безброй доказателства
на ГД Околна среда на ЕК и в 99% от тях е участвал въпросният експерт!
И между другото, в доклада за изпълнение на РДВ, ЕК препоръчва към
новите ПУРБ на Басейновите дирекции да не разчитат на "експертни"
оценки на състоянието на Повърхностните Водни Тела, поради славата на
"експертите" ни, защото тя вече е световно известна.Който не ни вярва - да иде да пита местните хора от
Петрово какви са били "естествените" условия в Петровската река, преди
Лъчезар Пехливанов да ги оцени, само и само за да изкара още пари от
проекта ANCHOR, но и стимулиран за "услугата", която е предоставил на
собственика на ВЕЦ Петрово покрай другото! И има нахалството да ги
публикува? Страхуваме се, че има и огромен репутационен риск за
изданието, което Му е публикувало лъжите!Що се отнася до МОСВ, предупреждаваме Ви, че всяко
становище, експертиза, доклад или друг пасквил, които се възложили на
въпросното лице, за да оправдава поредното убийство на някоя река, ще
го правим за подигравка оттук нататък, включително и пред медиите! Ако
не сте забравили, лъжите Му за язовир Яденица не Ви свършиха никаква
работа, нищо че ги одобрихте накрая, Защото Този Язовир Няма Да Се
Строи благодарение на лъжите в докладите на целия "експертен" състав!Накрая, в качеството си на данъкоплатци, от данъците на
които взимат заплати и в МОСВ, и в ИБЕИ, питаме - за какво взима
заплата от нашите данъци тоя човек от ИБЕИ БАН?И понеже имаме опит в някои други по-сериозни научни
сфери, Ви информираме също така, че всяка уважаваща себе си научна
общност тоя човек нямаше да го търпи и една секунда след такива
преднамерени лъжи, каквито е публикувал в горната статия! Всъщност,
нямаше да Го търпи много отдавна и поначало нямаше да Го е допуснала
да ги разправя и пише!Отговори от "експертите" на горната статия въобще не ни
интересуват! Да отговарят пред собствената си съвест, ако имат
остатъци от такава...Накрая напомняме на БДЗБР, че за ВЕЦ Петрово имат грубо
нарушение на закона в определеното минимално водно количество,
отчетено само като 10% от средномногогодишното! Да вземат да си
оправят разрешителното на базата на минималното средно месечно водно
количество с 95% обезпеченост, както изисква законът за водите! Да
видим тогава дали в Петровска няма да се върне животът заради
"неестествени" фактори...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ