Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 17 декември 2019 г.

Специален доклад на сдружение Балканка гр.София относно поредните престъпления на територията на БДДР.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки и язовири, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия доклад за поредните престъпления на територията на БДДР.

Докладът го изпращаме и на РИОСВ Велико Търново с надеждата и това учереждение да не се превърне в съучастник на БДДР, по-натам ще стане ясно защо.

 

На първо място в доклада Ви информираме, че на водохващането на Владайската река за Владайския канал всичката вода се краде и в реката не тече нито капка вода под водохващането. Ето Ви видео, за да се убедите:

https://www.facebook.com/groups/NTD.BG/permalink/576539959573158/?sfnsn=mo

 

Не сме го споделяли във Фейсбук, защото не споделяме етническите внушения във видеото, но иначе показаното представлява нарушение на ЗВ, а така също и неправомерен състав по Наказателния Кодекс, тоест престъпление.

 

На второ място в доклада Ви информирам, че в графика за ползването на комплексните и значими язовири през месец Декември 2019, в случая с язовир Студена МОСВ е пропуснало да определи водни количества за оводнявне на коритото на реката под язовира. Това също представлява нарушение на ЗВ, а така също и неправомерен състав по Наказателния Кодекс, тоест престъпление

Ето Ви линк за да се убедите:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2019/graf_12_2019.pdf

 

Междувременно обръщаме внимание на МОСВ, че някой продължава да краде водата от язовира, тъй като с изменението на месечния график за ноември е разрешено източването на само 1 млн м3, а са източени много повече от два милиона, ако броим и притока в язовира.

Очевидно е също така, че вода все още се използва и за промишлени цели без разрешение.

Предагаме Ви да обмислите следните наши много добри идеи:

1. Водоподаването за режима в Перник да се пуска и спира от самия язовир, а не някъде из кварталите на града. Иначе кражбите за промишлените предприятия ще продължат вечно.

2. Моментално да се оправи ситуацията с язовир Пчелина така, че да може за промишлени нужди да се използва САМО водата от него.

3. Проверява се целият магистрален водопровод от язовира и се откриват, прекъсват и затапват незаконните включвания.

4. Ложето на язовира се почиства от наносните отложения веднага.

5. И стига сте пресушавали реките ни, само за да може кражбите на вода да продължават!

 

На четвърто място в този доклад ще обърнем внимание на поредните геройства на БДДР!

 

1. Нова сеч на крайбрежна растителност на територията на РИОСВ Велико Търново. Ето Ви становище на БДДР по въпроса:

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2019/11_2019/01-581_28112019.pdf

 

Тук бихме искали колебливо да посочим на РИОСВ изящната словесна конструкция от стр.3 най-долу от творбата на езиковедите от БДДР.  От нея ще цитираме най-важното, което е доста по-различно от написаното навремето за голата сеч по бреговете на Янтра:

Крайбрежните заливаеми ивици, респ. естествената крайбрежна растителност, са част от речното легло и включват бреговете на реката...

 

После, неизвестно защо, БДДР твърди, че забраната за сеч на крайбрежна растителност от ПУРБ, не би следвало да важи за конкретната сеч в имоти, граничещи с реката, тоест крайбрежни, още повече че в имотите имало и върби според стр.№1 на становището на самата БДДР, тоест е налице приоритетно местообитание в рамките на ЕС.

 

Сега, най-приятелски информираме РИОСВ Велико Търново да не влизат в схемите на БДДР никога вече. Явно тия хора са решили да изсекат всички крайбрежни гори в техния РБУ с тия смехотворни оправдания кое било това или онова, пък едното не важало за другото и т.н. Надяваме се поне да си струва усилията им, защото както са я подкарали те и за собствените си деца няма да оставят нито една здрава река.

 

Обаче, в момента прокуратурата ги проверява за излагацията с унищожаването на река Вит, обещаваме да бъдат проверени и за сечта по Янтра и още за много други достойни дела.

 

Ето защо предлагаме на РИОСВ Велико Търново да вземе да поиска от по-горестоящия на БДДР орган тълкуване на забраната за сеч на крайбрежна растителност и да не вярва на БДДР, за да не стане за смях и самото РИОСВ.

Така или иначе ние ще обжалваме решението на РИОСВ пред същия по-горестоящ орган и той ще отмени решението на РИОСВ на основание забраната в ПУРБ и незаконното становище на БДДР. Толкова е просто - едно най-елементарно тълкувателно становище на МОСВ дали забраната за сеч на крайбрежни гори забранява сеч на крайбрежни гори? Така ще се спестят доста усилия и на нас, и на компетентите органи.

 

Обръщаме внимание на РИОСВ Велико Търново също така, че всички останали БД в страната не съгласуват сечи на крайбрежна растителност, освен БДДР, а даже имаше и специална среща в МОСВ по тоя въпрос! Имахме и среща с министър Десислава Танева и тя обеща да обърне внимание на служителите на ИАГ да не допускат сечи на здрави дървета по бреговете, когато участват в междуведомствените комисии за "почистването" на речните корита. В момента БДДР е единствена и сама в целия свят, вероятно благодарение на приятелски ангажименти, които са поемали пред инвеститорите, и сега не могат да се отметнат!

 

На пето място в доклада обръщаме внимание на БДДР, че ПАК са издали становище за Рибен Проход от басейнов тип, този път на ВЕЦ Черни Вит. И ПАК са нарушили мярка от собствения си ПУРБ, който те са написали, за да спестят малко пари на инвеститорите съвсем невинно, добронамерено и безвъзмездно:

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2019/12_2019/01-612_09122019.pdf

 

Уважаеми от БДДР, бихте ли обяснили на простолюдието като нас, на Вашия по-чист български език, какво точно означаваха ония мерки във Вашия ПУРБ за близки до природата РП, с вертикални прорези и прочее рибни проходи, ако обичате?

 

И обръщаме внимание на БДДР, да престанат да лъжат инвеститорите, че имат полза от тая работа. Когато излезе Наредбата за Рибните Проходи, същите прекалено хитри инвеститори ще установят, че през техните творения не минават риби, тоест не са никакви рибни проходи, а купчини бетон, и тогава ще трябва да харчат още много пари за нови рибни проходи.

 

Впрочем, какво стана с тая пуста Наредба за РП? Спомняме си едно интервю по БНР, в което някой високопоставен служител на МОСВ обещаваше, че Наредбата ще е готова най-късно през май 2017г., само дето не си спомнаме кой точно беше...

 

 

Накрая на този доклад Ви уведомяваме, че има още едно ИП в района на БДДР - за добив на баластра от находище Гредо при село Палилула, в което БДДР ще остави безмилостно местното население без вода за пиене като им ликвидира извора, но за него ще Ви напишем специален доклад по-късно.

 

Молим от РИОСВ Велико Търново да ни изпратят входящ номер на този доклад и да ни информират оттук натам за всеки етап от своите действия по случая със сечта на крайбрежна растителност по бреговете на Росица, която е забранена, но не е забранена единствено според БДДР.

 

 Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

С все по-непресъхващо уважение

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ