Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 26 декември 2019 г.

Сигнал за ново пресушаване на река Владайска - част 2

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водохващания у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представям доклад относно посетено водохващане на територията на БДУВДР на 22.12.2019г. Молим да разгледате внимателно, защото докато вие си седите вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


Водохващане на река Владайска:

Малко информация първо за самото водохващане:

Водохващането е разположено на територията на ПП Витоша, на река Владайска на главната обиколна пътека, по която преминава и маршрута Витоша 100 над село Владая.

Водохващането попада и на територията на две защитени зони от мрежата Натура 2000: ЗЗ Витоша (BG0000113) по директивата за хабитатите и по директивата за птиците;

Водохващането е част от деривационен канал "Владайски" за захранване на яз. Студена, служещ за водоснабдяване на гр. Перник.


Координатите на водохващането са следните:  42.61912 , 23.20996.


Това водохващане е добре познато, както на нас, така и на вас. Това е трето посещение от наша страна на това водохващане през 2019г. За първите две сте информирани с доклад, изпратен Ви от наша страна на 07.08.2019г. При тях беше установено пълно пресушаване коритото на река Владайска под водохващането. Прилагам две снимки от юни месец за припомняне.


В отговор от ваша страна, изпратен ни с писмо с ваш. изх. № КД-05-141-(2)/18.09.2019г. ни информирате, че при извършената проверка на 03.09.2019г. в коритото на реката се осигурява провеждането на минималния екологичен отток съгласно разрешителното за водовзеване.

В писмото е записано, че това е преценено "на око". Друго съществено не е записано, освен информация за водохващането. Изобщо не можем да коментираме тази преценка "на око", такава отива на нас, но не и на компетентната институция, призвана да извършва контрол по реките. В писмото не видях и думичка, за направени препоръки, как да се спре тази практика "на око". Няма и думичка за липсващия рибен проход, както и това, как ще се извърши последващ контрол. Все хубави "пожелания" от ЗВ и ЗРА.


Така в разгара на настъпилата криза с водоподаването в Перник, по-долу привеждаме допълнителна информация. Въпреки огромната информация за нарушения и кражби, които са се извършвали и продължават считаме, че имаме парадокс. Нашите предходни посещения, извършени в изключително дъждовен период, показаха пълно пресушаване на една от големите витошки реки - река Владайска. Ако тези води отиваха по предназначение, криза нямаше да има. По-късно, през септември, приемайки напълно данните от вашето посещение за верни, излиза, че в период на хипер маловодие, което настъпи през тази година, е продължило отвеждането на голяма част от водите на река Владайска., като в коритото, сред огромните камъни от снимките по-долу, са се изпускали около 25л/с! Разбира се 25л/с са достатъчни само в мечтите на БДДР, защото доколкото познаваме река Владайска, тези определени в разрешителното 20л/с далеч не представляват минималното средно месечно количество, което протича в реката. А и пуснете 20л/с, после заустете отпадните води на село Владая и поддържайте живота в реката!!! Това е най-малкото неморално, не само незаконно.

Тук признаваме за невероятно постижение на БДДР определянето на водното количество с точност до 5л/с "на око" без мерително тяло и при това корито на реката, защото пък ако бяха определили 15л/с щеше да има сериозно нарушение, нали? В такъв случай малко изчисления биха показали, че дори в период на маловодие, нуждите на голяма част от жителите на гр. Перник за водоснабдяване, трябваше да бъдат задоволени само от това водохващане. Тогава буди недоумение, как беше източен яз. Студена и на каква цена? Защото тук не говорим само за неправомерното ползване на водата, тук говорим и за огромните човешки загуби, огромните загуби за природата.

Уважаеми, сами виждате, че от неадекватното управление на водите страдат всички: и хора, и животни. Напомняме ви, че не трябва да оставяте фирмите сами да решават кога е маловодие, кога не е. Вие не сте там само да констатирате или не нарушения, а трябва да управлявате адекватно и в реално време. Имахте всичката информация! До сега не сме видели нито една заповед за спиране работата на едно или друго съоръжение в период на маловодие или някакви действия в тази посока.


Сега, да пристъпим към новата информация. Цялата криза в Перник пробуди разни знайни и незнайни "експерти", че видиш ли трябва сега всичката вода от района да се закара до яз.Студена. Няма значение ЗВ и приоритетите в него. Няма значение, че това е защитена територия по ЗЗТ. Дори, ако питате мен, от БДДР трябва да сте обидени от това, че грубо сте пренебрегнати в цялата картинка. Сякаш не съществувате! Бесни сме, защото се посяга на цялата екосистема, за да се замаже немарливостта в управлението. А тук преди всичко, трябваше да има оставки, виновни и да се спрат кражбите, защото те продължават и два месеца след кризата в Перник. От следното видео може да се убедите за какво говорим: https://www.youtube.com/watch?v=ce62bLehcQE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2GCjffQ7mV1i5Lb_IyLUv2RztaA5S-ZtyKJauKUVZNRotKlAYTAGV2dCo . На 22.12.2019 река Владайска отново я заснехме убита. Искаме сега да отидете на проверка и да констатирате отново как се изпускат 25л/с в коритото на реката и че всичко е наред. И това в размножителния период на балканската пъстърва, която е основен вид в реката.
Министър Живко, покрай случая с река Въча, надявам се, научихте, кога е размножителния период на пъстървите или забравихте? Хайде сега и тук да видим действия!!! Това дали някой го съгласува с ИАРА?! Или е те не съществуват? Или с парковата дирекция? Или с обществеността? ... или и тя няма значение пред тези "спасители"?!


В заключение настоявам експертите на БДДР да са на терен всеки ден, докато се извършват тези аварийни планове, за които медиите говорят. Да извършат пълна проверка на всички водохващания, по деривациите. А отдавна трябваше да е извършен и анализ на резултатите и всички водовземни съоръжения, за да се спрат кражбите на вода. Очакваме публичен отчет за това, какво се случва по тези "спасителни" планове, че откакто започна кризата в Перник, само "спасителни" планове и едни пари се дискутират, пък после пак нищо.


За финал и две "обнадеждаващи" снимки от яз. Студена, заснети на 21.12.2019г.                                                               

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ