Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 11 декември 2018 г.

Сдружение "Балканка" - Сигнал за изземване на наносни отложения от коритото на река Янтра

Сигнал за извършвана незаконна дейност в коритото на река Янтра.

Моля, от БДДР и от МОСВ да ни изпратите входящ номер на настоящия
електронен адрес.

Писмото е разпратено до адресатите, които биха имали някакво отношение
при издаване на разрешително за такава дейност, доколкото изобщо това
е приложимо, при положение, че не са налице условия за изключение от
изричната забрана в закона за водите.

До останалите получатели възражението е изпратено само за информация,
защото този проблем сме го виждали и друг път.

Моля да направите проверка и да ни информирате за последващи
предприети действия, в качеството ни на заинтерисована страна по
случая. Заявяваме готовност за евентуално участие на наш представител
при извършването на проверки по сигнала.


Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ