Карта на действащите ВЕЦ в България

събота, 29 декември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ по случая с екологичната катастрофа в Босилеград - Кюстендил - Трекляно - Земен.


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад по въпроса:

 

Поради естеството на проблематиката, докладът го изпращаме на общините Кюстендил, Трекляно и Земен  и на хората от Босилеград с надеждата те са се запознаят в дълбочина и за да са напълно наясно какво ги чака.

 

Също така се надяваме от приемната на министър председателя да Му обърнат внимание, защото от докладваните Му досега "действия" на МОСВ нито е произходило нещо, нито ще произтече каквото и да било.

 

И така - към доклада:

 

През октомври информирахме всички получатели за това, какво се случва в Кюстендилското краище, в това число и Босилеград, включително за мината Караманица, ВЕЦ Пчелина, добивът на злато от бреговете на Струма и проучването за бъдещата мина Злогош, разрешено наскоро с решение на Министерски съвет.

 

С настоящите и бъдещи замърсители можете да се запознаете отново от следната карта:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/EcoCatastrophe_Kyustendil.jpg

 

После изпратихме жалба до ГД Околна среда на ЕК:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/EU_COMPLAINT_ANNEX_8_DRAFT5.pdf

Тази жалба даде възможност на комисар Велла да отговори на евродепутат Джамбазки, че знаят за случая в Босилеград и че ще поставят въпроса пред Сърбия през март 2019.

Забележете - ГД околна среда са научили за проблема от жалбата на някакво мижаво, никому неизвестно сдружение, а не от "компетентното" МОСВ...

 

Сега тук ще предоставим допълнителна информация относно последвалите ни проучвания, след отразяването на проблемите в медиите.

 

 

Ще започнем директно от най-страшното - какво причиняват мините за метални полезни изкопаеми в Босилеградско, за да се сетят общините у нас какво ги чака от същата мина в Караманица и от бъдещата мина Злогош.

 

Ето кратко позитивно описание на мината Караманица:

https://www.youtube.com/watch?v=ThzBHhiKPi0&feature=share

 

Проучването е започнало около 2010, а добивът - отпреди три години. Предстои добивът да се увеличи 10 пъти в най-скоро време.

 

Изследване на питейната вода в село Долно Тлъмино от сръбския институт Ярослав Черни през 2017 година показва следното:

 https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Drinking_Tlumina_Rupska.pdf

 

            Пункт GW7 в Долно Тлъмино показва през юни 2017г.  54.5 микрограма арсен на литър, при норма 10 микрограма на литър.

 

            През декември 2018г. взетите от нас проби от същия водоизточник, изследвани в сертифицирана лаборатория у нас, показват следните резултати:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Drinking_Tlumina_Rupska_2018.jpg

 

            Те показват вече 129 микрограма арсен на литър. Това значи, че само за една година превишението на нормите за допустими концентрации на арсен в питейната вода се е увеличило от 5.4, до 12.9 пъти.

 

Сега, на какво се дължи това ли? Дължи се на дейността на мината Караманица, на която изработките преминават през скали с високо съдържание на арсен и замърсяват подземните води. В района няма абсолютно никаква друга промишлена дейност, за сведение на МОСВ.

 

А това значи, че вече тежко са замърсени подземните води, които захранват извора в Долно Тлъмино, ако все още не им е ясно на МОСВ.

Геоложките проучвания в Кюстендилското краище показват зловещо съдържание на арсен в скалите:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ZLOGOSH_Ann_SU_2010_107-126.pdf

 

Показват и високо съдържание на живак, който е от приоритетно опасните вещества. Не е изследвана водата на Тлъмино за живак, просто защото тия изследвания струват пари.

 

И още нещо за сведение на МОСВ - водите на река Голема-Бранковачка /Караманичка/ потъват на едно място и после пак се появяват на повърхността. Само заради това в Голема река на три километра преди вливането в Драговищица водата е филтрирана и все още относително чиста - изследванията ни от това място не показаха превишения на допустимите норми по нито един показател в реката.

Затова и Драговищица все още е относително чиста!

 

Предстои обаче пускането на три нови ВЕЦ-а по Голема река, единият от които ще хваща водата преди потъването и ще я изхвърля след него, тоест тя няма повече да потъва и да се филтрира. Правете си изводите какво предстои.

 

 

От МОСВ декларираха две дълбоко смислени действия досега:

1.    Питали били сръбското министерство в какво състояние е Драговищица над границата? Ами отговорът е много прост - абсолютно същото, каквото е и под границата, тоест въпросът е напълно безсмислен.

2.    Поискали били информация за мината Караманица? Отговорът е още по-прост и е показан пет пъти досега в Господари на ефира. Подземна оловно-цинково-медна мина, с обогатяване и флотация, изхвърляща отпадъците директно в река Караманичка!

 

А, и от МОСВ мерели редовно какво е състоянието на Драговищица и резултатите показват тежки метали под нормата ЗАСЕГА. Сцепиха се от дълбоко смислена дейност от това министерство и това си е!

 

Както и да е, ние все пак продължихме проучванията, само за да добием представа и за мината Злогош, която министър председателят лично е разрешил наскоро. Обръщаме Му внимание на следните проблеми с тая мина:

 

1.    Както вече се видя от документа на СУ Климент Охридски, проучвателните и после добивните дейности ще се извършат в скали с много високо съдържание на арсен и живак.

2.    При тия условия ДОРИ Социализмът не си е позволил да направи мина, въпреки че прекрасно се е знаело какви метали има в района! Сигурно защото Социализмът не е бил наясно, а сега сме по-хитри, а?

3.    Очевидно причината е, че всичките подземни води ще бъдат отровени - вижте историята в Тлъмино, ако не вярвате! Или идете, питайте в Поибрене например, за да научите, че там хората не си поливат даже градините с питейна вода от чешмите, защото растенията загиват.

4.    И понеже министър председателят се прави нещо на загрижен, специално за Него - границите на новата мина Злогош вървят по билото на рида над Босилеград. Питейните водоизточници на тоя град са в района на село Извор /в Сърбия/, на три километра по права линия от бъдещата мина Злогош, докато село Долно Тлъмино е на девет километра от мината Караманица, бе Уважаеми!

 

Сега, за да сме полезни и на общините у нас, представяме на тяхното внимание картата на техните питейните водоизточници по данни от БДЗБР:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ZLOGOSH_DRINKING.pdf

 

Картата е непълна, защото за доста от водоизточниците БДЗБР не предостави координати, понеже очевидно ги нямат.

Показани са и границите на площта Злогош, а така също и границите на защитените зони от Натура в района.

 

Както се вижда, всички питейни водоизточници на Трекляно /без един/ са вътре в площта, два на Кюстендил също са вътре и още пет са в непосредствена близост, а за Земен повечето също са доста наблизо.

 

И сега се сещайте за питейната вода на Долно Тлъмино и си мислете какво ви чака. И не забравяйте да благодарите на министър председателя и на министър Димов за загрижеността по проблема и за мината Злогош също така!

А въпросът за Караманица можеше да е поставен пред сръбския премиер тия дни, ама да организираме галактически първенства и олимпиади по футбол е много по-важно, пък и ние самите също се гласим да поотровим това онова в площта Злогош, а там сърбите също могат да ни питат това онова за питейните водоизточници на Босилеград, нали?

Затова пред сърбите май е по-добре засега да си траееем...

 

Особено внимание обръщаме и на община Кюстендил - вблизост до града, в терасата на река Струма, на последната карта са показани множество кладенци за питейна вода - там, където буферните зони се сливат. Пуснат ли ВЕЦ-овете по Караманичка и тръгнат ли отровите по Драговищица, Вие ще изпаднете директно в положението на Поибрене, чиито кладенци бяха в терасата на река Тополница. И без това досега там по Струма идват отрови от ВЕЦ Пчелина, за което също трябва да благодарите на МОСВ. Тема за размисъл също е състоянието на подземното водно тяло до границата ни с РСърбия и кога през него ще стигнат отровите от Караманица до нас.

 

Що се отнася до община Земен - множество водоизточници са на не повече от пет километра от площта Злогош, а Долно Тлъмино беше на девет километра от мината Караманица и за три години съдържанието на арсен в питейната им вода е вече 13 пъти над нормата! И Вие има за какво да сте благодарни, както на премиера /за мината Злогош/, така и на МОСВ /за мината и за ВЕЦ Пчелина/.

И на тоя язовир Пчелина Соц-ът също не си беше помислил да направи ВЕЦ и има защо, ама сега от МОСВ са по-хитри, та убиха реката, за да печели един човек - пръв приятел на премиера, но дори и той се беше усетил навреме и е продал инвестиционния план на бивш заместник министър на МОСВ...

 

И така, въз основа на гореизложенето, отправяме официално предложение към МС и МОСВ - оттеглете решението за мина Злогош и предприемете правилните действия по случая в Караманица - изследване на повърхностните и подземните води в района на мината, надолу по течението на реката, на питейните водоизточници, оценка кога ще дойдат отровите у нас, действия на ниво ЕС, настояване там за спиране на предприсъединителните фондове на Сърбия и т.н. и т.н. А не да викате - ама те отровите още не са дошли, няма страшно. Има страшно и още как - отровени ведъж, подземните води никога няма да се пречистят.

 

В заключение се обръщаме към общините, за да изясним кристално ситуацията и сияйното бъдеще:

 

От една страна, министър Димов няма да е задълго министър. Затова на него не му пука въобще и, както се вижда, само гледа да замете проблема и да се отърве от него. Той си е поставил само една задача - да ликвидира Пирин и Витоша и с нищо друго не се занимава.

През 2016 от Сърбия са изпратили до МОСВ нотификация за мината Караманица и тогавашният министър също е изтървал срока от един месец за отговор-искане по конвенцията Еспоо. Закъснял е и сърбите са го отсвирили.

Между другото, те, сърбите, и сега няма да отговорят хилавите въпроси на МОСВ, защото преди две години срокът е изтърван.

През май 2018 сегашният министър е бил уведомен за мината Караманица с писмен сигнал на местен човек - Ботю Христов от Долно Тлъмино, а сега пита сърбите - ама какво става там, а у нас всичко си е наред.

Мижави сдружения и евродепутати информират ЕК, а от МОСВ се чудят какво да направят... и т.н. и т.н.

Изводът е, че от МОСВ не може да се очаква едно голямо и абсолютно Нищо.

 

От друга страна, докато сърбите ни тровят, премиерът е зает да организира галактически първенства със Сърбия, вместо да постави категорични условия на най-високо ниво, както пред техния премиер, така и в Европа. И вместо това, се прави на мъжествен у нас, както личи от съобщението в първия линк, в което доста Го бива.

 

От трета страна някои партии или съпартийци също така някой ден ще бъдат "спонсорирани" от мината Злогош, ако вече не са...

 

Обаче Вашите деца от засегнатите общини ще пият облагородената "спонсорирана" вода и вие ще берете метални череши, и вече знаете на кого да благодарите. Освен ако не решите да вярвате на МОСВ или че премиерът нещо се е загрижил, де.

 

Направете всичко възможно мината Злогош да бъде спряна - поне това зависи изцяло от вас, местните общини. Настоявайте решението на МС да бъде отменено, преди да е публикувано в Държавен вестник.

Обжалвайте решението на МС за Злогош, ако го публикуват - има страхотни нарушения на законите в него.

И не давайте право на достъп през общински земи на техниката за проучването в площ Злогош, информирайте местното население и т.н. и т.н..., вдигнете бунт ако трябва!

 

А, в крайна сметка можете и да не повярвате на всичко това и да разчитате на теориите на МОСВ. За да помогнем да повярвате на МОСВ по-искрено, само ще Ви уведомим, че ВЕЦ Пчелина е пуснат с преценка на орган на МОСВ, че няма да причини увреждане. Идете, питайте в село Лобош, дето дишат невъобразимата смрад на реката, дали това се е оказало вярно - че няма да има увреждане, и продължавайте пак да вярвате в МОСВ.

Те са създадени за да оправдават всяко унищожение на природата, а не да я пазят и, освен това, доказано нямат сърца!   

 

Честита Коледа и Весела Нова Година 
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ