Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 7 декември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ и проверки на територията на БДДР екологичната катастрофа в района на Босилеград - Кюстендил - Земен - Трекляно - ЛобошВ изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад за проверки и съвместни действия с органите от заглавието.

Във връзка със съвместните ни действия с МОСВ по случая с екологичната катастрофа в района на Босилеград - Кюстендил - Земен - Трекляно - Лобош, Ви отправяме официална покана за следното:

1.    Прекратете всякакви процедури по случая с проучванията за мина Злогош. В процеса на проучванията ни по темата се установиха данни за зловещи количества арсен в минерализацията на района, на места достигащи до близо 400 грама на тон руда.
2.    Незабавно прекратете дейността на ВЕЦ Пчелина! Докладът на НПМ БАН по случая, наличен в МОСВ, доказва пълно унищожение на част от ЗЗ Земен по Директивата за местообитанията на ЕС, а това е престъпление по чл.278в на НК. 

По т.1 ще представим допълнителни доказателства в следващата ни жалба до ЕК, която е напълно готова и, извън всяко съмнение, е най-добрата ни творба досега. Когато я пратим, че Ви запознаем с нея едновременно със Сръбското министерство на Околната Среда, заедно с което ние намираме, че Вие сте нарушили няколко конвенции на ООН и няколко директиви на ЕС във връзка с оценката на трансграничните въздействия.

По т.2 считаме, че имате достатъчно основания да информирате прокуратурата и да се разследва РИОСВ Перник за престъпление по НК, защото са преценили, че не е необходим ДОВОС/ДОСВ за ИП. Молим, да го направите Вие, за да не го правим ние. Допускаме, че има основания за разследване и на разрешителното за водовземане, издадено от МОСВ.

Сега, тъй като на срещата в Босилеград ние, заедно с Вас, обещахме на нашите хора там съвместни действия на нашите организации, Ви уведомяваме, че тази седмица свършихме ужасно много неща. Едно от тях е брошурата, която направихме, за да бъде разпространявана във всички засегнати от мините Босилеградско и от мина Злогош и ВЕЦ Пчелина населени места. Можете да се запознаете с нея от прикачения файл и да помогнете със съвети и предложения как би могла да се подобри.

Също така моля, по повод случая в Босилеградско да ни уведомите какво Вие свършихте досега, за да не ни се припокриват действията. Така например, ако и Вие сте направили брошура, кажете ни моля, за да не харчим от нашите и без това изтъняли ресурси да я печатаме. Или пък може да финансирате самия печат. Той трябва да бъде най-малко 5000 /пет хиляди/ бройки.  

И сега към доклада за проверки на територията на БДДР от 12.11.2018:
1. ВЕЦ Малък Искър на едноименната река.
Проверката е при хипермаловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи въобще. Няма промяна от предишното посещение  - в реката не се изпуска и капка вода, а рибният проход не става за нищо. Нещо повече - пред рибния проход са насипани наносни материали, за да го блокират нарочно, да не би да се изтърве някоя капка в реката. Задбаражното езеро е в отровно изумрудено мътно син цвят, поради неизвестен само на БДДР извършител.
За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Сега, нужно е да уведомим БДДР за това, че поради служебни ангажименти обикаляме цяла северна България често. Поради това и, доколкото пуснахме същия сигнал за ВЕЦ Малък Искър преди около две седмици, може би трябва да се надяваме или не, БДДР да хване нарушителя, ако има малко свободно време. Този път пуснахме сигнал и на зеления телефон. Във връзка с това счетохме за уместно да отправим покана на БДДР за благородно съревнование - дали те ще го хванат тоя нарушител поне веднъж, докато ние го хванем десет пъти поред.
Ако го хванат, преди десетия наш доклад, молим да ни уведомят веднага, за да обявим БДДР  за победител в съревнованието и веднага да стартираме следващото.

2. ВЕЦ Етрополе на река Малък Искър
Проверката е при хипермаловодие и ВЕЦ-ът не работи, тоест спазва закона.
Поздравяваме събственика и БДДР за това.
За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Тук бихме искали да обърнем внимание на БДДР, че двата показани ВЕЦ-а са каскадно свързани и е много лош знак за инвеститора, който спазва закона, че БДДР не хваща съседа, който го нарушава...
Настояваме да се вземат мерки!

НО, най-радостното е, че БДДР е постигнала поредния общ титаничен успех.
На тая хипер малка река се строи следващият ВЕЦ Черешовица, на който долната вада се излива направо в задбаражното езеро на ВЕЦ Етрополе!
Можете да го видите на първото видео и от снимки в линка по-горе.
По-каскадно от това няма как да бъдат изградени два ВЕЦ-а, защото, ако сградата с турбините на горния ВЕЦ е под водохващането на долния, БДДР трябва да качва водата с кофи обратно. 

Ние обаче намираме, че от БДДР е извършено поредното нарушение на ЗВ, който забранява водовземане при каскадно изградени ВЕЦ.
Заедно с това молим Инспектората на МОСВ да обърне внимание на факта, че според информационната табела строителството е тябвало да завърши на 21 октомври 2016г. Тоест условие от разрешителното е било нарушено и БДДР не е трябвало да удължава или изменя разрешителното въобще.
И молим Инспектората на МОСВ да извърши проверка на действията на БДДР, които са издали и удължавали срокове на разрешителното на ВЕЦ Стакевци. От самото разрешително ставя ясно, че на Илийна река средномногогодишното водно количество е 66 литра в секунда, тоест под 100 литра в секунда, и водовземане от тази река не трябва да се извършва воъбще и в момента! И поне БДДР да беше определила 6.6 литра в секунда минимално водно количество под това водохващане, а те са определили само     6.0 литра в секунда, без въобще да се съобразяват с минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземането, в нарушение на собствения си ПУРБ  и на ЗВ.

Иначе поздравяваме БДДР за това, че са прекратили разрешителните на каскадата Среден Искър - трети етап и на още два ВЕЦ-а - на Огоста и Малък Искър. Щяхме да ги даваме за пример на останалите БД, обаче предвид описаните тук нарушения, не можем да го направим.

Накрая обещаваме, че ще проверяваме ВЕЦ Малък Искър дотогава, докато БДДР го хванат три пъти подред, за да му отнемат разрешителното, което вече трябваше да са отнели!

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

P.S.
Моля, да разгледате прикачената брошурата внимателно.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ