Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 26 февруари 2018 г.

Доклад за проверки на територията на БДИБР - Пречиствателна станция Душанци и ВЕЦ НЕСИ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме доклад за извършена проверка на 24.02.2017г. относно опазване на водните обекти и тела на територията на БДИБР. Тъй като е проверен и обект, който попада на територията на НП Централен Балкан, изпращаме този доклад и до дирекцията на парка.

Докладът не е за хора със слаби сърца и високо кръвно, без специално лекарско предписание...

 

И така, преди около два месеца Ви уведомихме, че една от националните Белгийски телевизии прояви интерес към негативната страна на случващото се у нас. И ние съвсем коректно помолихме тогава да вземете мерки за случаите на ПСОВ Душанци и питейната вода за Бързия. Междувременно БДИБР ни покани да участваме в тяхна проверка за Душанци. Поканата бе от днес за утре и за огромно съжаление не можахме да участваме, понеже от време на време и ние трябва да работим в делничен ден с цел издръжка на съвместните ни дейности с Вас. Надявахме се обаче, нещата да са пооправени и отпадните води на село Душанци вече да се пречистват.

Нещо повече - неслучайно избрахме събота. Причината е, че тогава много от жителите на селото се прибират в родното си място и отпадните води са много повече, отколкото в делничен ден. Искахме да покажем, че ПСОВ е добре оразмерена да поеме цялото отпадно водно количество.

 

За съжаление, при посещението с чуждените се оказа, че нищо не се е променило въобще и ние брахме огромен срам пред тях. Отпадните води продължават най-спокойно да подминават преди ПСОВ и да се изливат непречистени в реката. С неудоволствие информирахме репортерите, че удоволствието на някои хора да си разделят част от фондовете на ЕС струва около 5 000 000 € на данъкоплатците на съюза, а така също и че ситуацията сега е много по-зле, отколкото беше преди, защото отпадните води преди дренираха през попивни ями и достигаха до реката доста по-чисти.

Очевидният извод на репортерите бе, че целта е просто да се поразделят парите. В контекста на нашето нахалство да искаме еврофондовете да продължат да финансират подобни неща и след 2020, чужденците изразиха недоверие, че нашата теза има какъвто и да било смисъл. Обещаха да акцентират и обосноват в предаването обратната теза, че подобни примери биха обезкуражили техните правителства да приемат нашата теза, в която ние намираме дълбок смисъл.

 

Ето два клипа в потвърждение, че мръсната вода се излива директно в реката.

Съжаляваме само, че клиповете не могат да представят смрадта:

 

Мръсният канал се излива диектно в реката преди ПСОВ Душанци:

https://www.youtube.com/watch?v=K6dew-kpZac&feature=youtu.be

 

Каналът след ПСОВ си седи сух като барут. Той никога не е работил:

https://www.youtube.com/watch?v=zQJDyGeesO4&feature=youtu.be

Обръщаме внимание сщо така, че сега ВЕЦ Душанци работеше и затова реката е голяма. През лятото често се случва в реката да тече съвсем малко вода и тогава концентрацията на замърсяването става зловеща. Затова в реката вече няма живот под ПСОВ Душанци.

 

Другата седмица ще ги водим в Бързия. Сведенията ни са, че селото има достъп и до малко вода от изравнител Остра чука и сега през лятото режимът не е чак толкова зловещ, обаче от чешмите продължава да тече тиня и ПСПВ Бързия въобще не работи. Проявиха интерес и към прилагането на РДВ на ЕС от компетентните органи. Затова ще ги заведем и на някой друг ВЕЦ /на кои - засега е тайна/, а така също ще посетим и река Тополница под бент Лесичово, да проверим как върви златодобивът там и река Яденица - да снимат "почистването".

 

На второ място в този доклад Ви уведомяваме, че проверихме и МВЕЦ Неси при град Клисура. Причината е, че репортерите проявиха интерес относно опазването на другите национални паркове и Натура местата, понеже за Пирин си знаеха всичко.

От моста на подбалканския път се установи, че МВЕЦ-ът работи и вие като линейка. Той е характерен с това, че за него компетентните органи са извършили възможно най-много закононарушения за един ВЕЦ в богатата ни практика с всички останали ВЕЦ. Опитът да заведем чужденците при водохващането бе неуспешен заради ниската облачност, в която попаднахме, и почти пълната липса на видимост. Само това ни спаси да не се изложим още по-лошо.

Все пак, напомняме на БДИБР и на дирекцията на НП Централен Балкан, а така също и на НСЗП, че водохващането и част от напорния тръбопровод попадат в границите на парка, тоест в изключителна държавна собственост. Самият факт, че МВЕЦ Неси продължава да работи и не е спрян от БДИБР и от МОСВ е напълно необясним.

 

На трето място в този доклад посетихме и река Стряма под град Клисура.

Между железопътния и пътния мост под града установихме брутални закононарушения от следния характер:

1. На около 100 метра под една санитарно охранителна зона/каптаж/ някой е натрупал огромно количество баластра в заливаемата тераса на реката. На места коритото е почти преградено от насипа и от боклуци. Една малка къща, която е до пътя, е почти затрупана. Ето снимки и клипове в потвърждение:

https://www.youtube.com/watch?v=s09LXH_DKvk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=j2ER9R53Ho0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=643zGXIh2Fg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Qy7ZZd4DsCs&feature=youtu.be

 

На показаното място заливаемата тераса стигаше почти до малката къща и пътя. Допускаме, че такава дейност не може да е станала без съгласието на БДИБР. Обаче гарантираме, че реката ще изземе натрупания неуплътнен  насип, ще го отнесе на някое друго тясно място и може да предизвика проблем. Ще Ви уведомим когато това се случи.

 

2. Непосредствено под града при реката, на около двеста метра преди каптажа има една зловеща кравеферма, в която се отглеждат и овце. Изринатата тор е натрупана на планина непосредствено на брега на реката, а мръсотията в двора пак на брега на реката е сюрреалистична. И кой точно пие водата от този каптаж не ни е ясно:

https://www.youtube.com/watch?v=kf4UoYLC1Wk&feature=youtu.be

Информираме БДИБР също така, че на реката под града Клисура, при вливането на Върлимница под дървопреработвателния цех, има още една кравеферма, на която отпадните води също се изливат директно в реката.

 

Преди каптажа, на брега покрай пътя също така има нерегламентирано градско сметище. Ние не го снимахме, като се надявахме и белгийците да не го видят, но не успяхме и те го забелязаха и го снимаха.

 

Въобще река Стряма под град Клисура представлява галактически боклучарник. През 2016 ние изчистихме реката между двата моста:

http://forum.balkanka.bg/viewtopic.php?f=5&t=121

... но сега е още по-мръсно. Наистина голям срам ни очаква, когато бъде показана тая срамота по чуждите медии.

 

В края на този доклад изразяваме неудовлетворение, че проверката на БДИБР за ПСОВ Душанци не е свършила абсолютно нищо и няма никакво подобрение. Може би са направили предписание, но подобрение НЯМА.

Ето защо не настояваме да направят още една проверка, освен ако нямат намерение сега да наложат санкция от сорта на забележка, мъмрене или нещо още по-строго.

Може би все пак едно посещение на рек Стряма под град Клисура би било подходящо за евентуално плахо предписание като първа мярка, която после никой да не се разбърза да спазва.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ