Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 5 януари 2017 г.

ЗИД на ЗООС

Уважаеми дами и господа,

Честита Нова Година.

В качеството си на отговорник по въпросите на екосистемните проблеми в Сдружение Балканка, гр.София, моля, в прикаченото писмо да се запознаете с възражение относно ЗИД на ЗООС.

Прикачили сме и линкове към самия ЗИД на ЗООС, срещу който възразяваме най-мотивирано.

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/60413/

http://www.parliament.bg/bills/43/654-04-346.pdf

Изразяваме учудване, че предлаганата промяна на чл.118ж от ЗВ веднъж вече беше предложена от вносителя като промяна на ЗВ и после беше изтеглена, а сега се предлага отново чрез ПЗР на друг закон, тоест на ЗООС. Само по себе си такова действие според нас означава, че дори и самият вносителят изпитва колеблива неувереност относно адекватността на промяната, която предлага и не е достатъчно ясно убеден относно процедурата, по която тази промяна би могла да бъде въведена.

По обясними причини също така моля, навсякъде в писмото, където става дума за ЗИД на ЗВ, сега да се разбира ЗИД на на ЗООС

 

Моля, при разглеждането на цитирания ЗИД на ЗООС в КОСВ, да бъдем поканени на заседанието на комисията, когато то ще се състои. Контактите са посочени в самото писмо.

 

Моля, от КОСВ и от МОСВ да ни изпратят входящи номера.

До останалите получатели писмото е изпратено информативно.

Предварително благодаря за съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ