Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 5 януари 2017 г.

Негативни прогнози за енергетиката ни през 2017 г. - та пак да питаме за какво са ни нови ВЕЦ?!?!

http://www.mediapool.bg/negativni-prognozi-za-energetikata-ni-prez-2017-g-news258030.html

08:30 | 22 декември 2016 | 6 коментара

 

Продължаващо намаляване на производството, потреблението и износа на ток заради икономическите кризи в някои от съседните страни на България, които са традиционни потребители на българска електроенергия. Подготовка за изплащане на падежи на облигационния заем на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) и други дългови книжа на основни дружества в отрасъла. Нарастващ натиск за повишаване на цената на електроенергия на регулирания пазар поради свиването му и все по-високия дял на дългосрочните договори на него, и други.

Това е само част от негативната прогноза за състоянието на българската енергетиката през 2017 г., представена от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ). Организацията направи и ретроспекция и на енергетиката през изминалата 2016 г., когато според нея е имало известно отлепяне на сектора от дъното, но то вероятно ще спре заради несъстоялите се обещани от отиващото си правителство на ГЕРБ освобождаване на пазара и реформи.

Поддържането на непазарна цена на електроенергията на дребно в България, продължаващото "изтискване" на енергийните дружества и тяхната декапитализация не могат да породят положително икономическо развитие, а само отлагане на поредните кризи, смятат експертите от форума.

Тяхната прогноза относно бъдещето на лансираната идея за изграждане на газов хъб "Балкан" е, че тя ще си остане "екзотика" и през 2017 г., не защото не е интересна, а защото липсва управленски и експертен потенциал за реализирането й. Според организацията, същото би могло да се каже и за идеите за възраждане на проекта за строеж на АЕЦ"Белене", защото на управляващите в България им липсва ноу-хау за успешното организиране на такива проекти.

Според Българския енергиен и минен форум са необходими решителни пазарни реформи за преструктурирането на "Националната електрическа компания" (НЕК) и други държавни енергийни дружества, за да се повиши тяхната ефективност. Неговите представители смятат, че България започва да губи конкуренцията с Румъния, а и с Гърция, за влиянието си на регионалния енергиен пазар.

Все пак от организацията оценяват като положително стартиране на дейността на борсата за търговия с електроенергия и плановете за развитието на платформите й. Разрешаването на арбитражния казус с плащането на произведеното оборудване за спряната АЕЦ "Белене" е позитивно, посочват от БЕМФ. Според форума обаче в изказванията на отговорни политици за следващите действия с това оборудване прозира липсата на адекватни от пазарна гледна точка позиции, които могат да продължат кризата в отрасъла с изтичане на поредните милиони за обслужване на неясни интереси.

Политиката и упоритите усилия на политическото ръководство на енергетиката за изграждане на междусистемни газови връзки и търсене на нови източници за доставки на природен газ се ползват с пълен консенсус от политиците и обществото. Същата подкрепа е налице и по отношение на проекта за разширяване на газохранилището в Чирен, но нашите експерти констатират неглижиране на други важни проектни инициативи, които биха имали значително въздействие върху енергийната сигурност, посочват в позицията си от БЕМФ.

Организацията приветства предоговарянето на цените на тока от двете американски централи, което вече спестява 100 млн. лв. годишно на НЕК, но критикува някои държавни политики за стабилизиране на държавните НЕК, Мини "Марица Изток" и ТЕЦ"Марица изток-2" без радикални реформи в тях. Според експертите създаденият Фонд "Сигурност на енергийната система", където влизат приходите от държавната парникова търговия, а всички електроцентрали и електроенергийният и газовият държавни оператори плащат по 5 процента от приходите си, не е най-добрия пример за модерна енергийна политика. Това е безпринципно правило на събиране на вид данък "десятък" от всички производители на електроенергия и насочване на събраните средства към потъващия НЕК, което в крайна сметка не води до подобряване на състоянието в сектора, смятат от енергийния форум.

"Не можем да отминем с мълчание подценяването и липсата на адекватна държавна политика по отношение на енергийната бедност в България, която е основната пречка пред успешната либерализация на енергийния пазар, неговото интегриране в региона и създаване на привлекателни условия за чужди инвестиции в страната, а в резултат на това и повишаване на заетостта", пише още в позицията на БЕМФ.

Форумът критикува забавянето на модела на либерализация на енергийния пазар, който трябваше още през пролетта на 2016 г. да е изготвен от Световната банка, и пита защо трябваше да се платят милиони долара от затъналата българска енергетика за един модел, който всички са знаели какъв ще и че ще бъде приет трудно от българското общество.

БЕМФ е недоволен от продължаващата популистка медийна политика на поддържане на негативни имиджи на зелената енергия, на чуждестранните инвестиции в комплекса "Марица Изток, на топлофикациите, на електроразпределителните дружества и на други основни частни компании. В същото време се градят митове за евтина енергия, произвеждана от нови ядрени централи, и съществуването на обективни условия за понижаване на цената на електроенергията, възмущава се организацията.

Тя изразява своето несъгласие с "обърнатата българска енергийна политика" на действия и говорене за нови проекти, планиране на инвестиции без това да е част от интегрирана планова рамка от принципи и стандарти, съпроводено с анализ на последствията. Организацията припомня, че в момента страната ни няма актуална енергийна стратегия, а постоянно се коментират инвестиционни проекти.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ