Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 25 май 2016 г.

Световен Ден на Миграцията на Риби

В изпълнение на програмата на  Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДДР на 23.05.2016г.  

Преди доклада, във връзка с мисията на Сдружението за повишаване информираността на държавните органи, молим, да се запознаете с отбелязването на преминалия на 21.05.2016г. Световен Ден на Миграцията на Риби, с който Ви поздравяваме. Във връзка с празника имахме удоволствието да почистим, доколкото можахме, река Стряма под гр.Клисура. За чистенето можете да се запознаете на следните линкове:

http://forum.balkanka.bg/viewtopic.php?f=5&t=121

https://www.facebook.com/balkanka.bg/posts/1068082153272311

Изразяваме съжаление, че нито една Басейнова Дирекция не прие предложението ни да съборим някой бент. Съдейки и по издадените разрешителни за водовземане за ВЕЦ, т.е. - за нови миграционни бариери по реките и то - най-бруталните, оставаме с впечатление, че БД не осъзнават в достатъчна степен колко е важно рибите да могат да мигрират. Защото изчезнат ли те - ще изченете и Вие. Лошото е, че заедно с Вас ще изчезнем и ние, без да имаме капка вина...

Още по-голямо съжаление изразяваме заради факта, че МОСВ също не отбеляза деня, пак по горните причини.

Не намираме за подходящ начин за отбелязване на събитието - да бъдат заведени ученици на някой ВЕЦ, който горе долу прилича на нещо, както са постъпили от БДИБР. Ако бяха завели учениците на Давидковска, щеше да е доста по-добре, но все пак ги поздравяваме, ако са отбелязали деня по някакъв начин, дори и такъв.

Надяваме се БДДР да участват в чистенето на Янтра, заедно с приятелите ни от Мухарски клуб Стримерите, гр.Русе, на 04.06.2016г., защото това ще е много по-полезно действие, отколкото да показваш на някого някой ВЕЦ. Даже се надяваме заедно да обсъдят премахването на бента на Янтра при Долна Студена... Събитето на МК Стримерите беше отложено поради лошото време, понеже мухарите у нас са малко лабави, но и те си я чистят Янтра редовно, така че няма да има кой знае какъв боклук. Освен това я пазят от ВЕЦ-ове, както вече сте се убедили точно за бента на Долна Студена през 2013г.

Що се отнася до нас, ние сме железни, както се надяваме да сте се убедили. Камъни да валяха, пак щяхме да чистим, понеже сме обещали. Всъщност, те почти валяха - през цялото време ни пра як дъжд, създавайки леко неудобство, защото наквасеният боклук тежи доста повече от сухия.  Въпреки това, река Стряма беше буквално облизана под Клисура.
Ето защо, молим, БДИБР да не издава разрешения за водовземане на ВЕЦ на същата река още от Розино нагоре и над Клисура, за да не обезмисли всичките ни усилия. Стига да е възможно, разбира се. А ако спре и ВЕЦ Неси - още по-добре. И без това надземният й напорен тръбопровод е абсолютно незаконен.

И сега - към доклада:

23.05.2016г. - река Златна Панега, ВЕЦ Радомирци.
Посещението е при много висока вода в реката. Толкова висока, че даже и ВЕЦ Румянцево пускаше вода в реката поради очевидна грешка на проектантите, затова не го снимахме.

При посещението на водохващането за ВЕЦ Радомирци, се установи, че изпусканото в реката водно количество отговаря на условията на разрешителното. Обаче няма никакъв рибен проход - в защитена зона от Натура 2000 по директивата за хабитати - точно за опазване на речни местообитания и видове?

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0231-dam/2016-05-23

Понеже този ВЕЦ е на стар напоителен канал, е необходимо да отбележим заблудата, отразена в проекта на РЕЦ - ANCHOR, че на съществуващи бентове даже щяло да е полезно да се правят ВЕЦ, тъй като щели да се изграждат рибни проходи. Тогава - на тоя защо няма? Толкова ли е било трудно при приватизацията/подаряването/ да е било поставено условие за изграждане на рибен проход?

Накрая на този доклад - молим БДДР да не извършва проверка нито на ВЕЦ Румянцево, нито на ВЕЦ Радомирци. Както вече взаимно се убедихме, от тези проверки няма никакъв смисъл.

Благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ