Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 23 февруари 2024 г.

Отново багери в река Марица - има ли нарушения?

С безразборното издаване на разрешителни за изземване на наносни отложения
от речните легла, ние от Сдружение Балканка се занимаваме от 7 години.
Имаме и 3 спечелени дела срещу подобни дейности, за които са издадени
разрешителни и ние сме обжалвали тези разрешителни. Това са случаи по
река Янтра, по река Марица и по река Арда. И въпреки това, дейностите са
осъществени, въпреки нашите сигнали.

Очевидно проблемът е повсеместен, а резултат е не само деградиране на
местообитанието и речното дъно, с което е свързан живота на голяма част
от биомасата в реките, това са дънните безгръбначни, но с тях е свързана
и рибата, както и цялостното функциониране на речната и крайречна
екосистема, самопречистващите функции на водата, като в много случаи
дори се създава сериозен риск от наводнения, свлачищни процеси, осушават
се земи, пресъхват кладенци, застрашава се ценна инфраструктура, която е
подкопана в резултат на понижаване на речното дъно.

Тъй като разпознаваме проблема веднага, след като забелязахме клипове
във фейсбук на 22.02.2024г. вечерта, подадохме сигнал след кратка
справка с регистрите на издадените разрешителни. Това, което
установихме, е доста притеснително и буди съмнения за сериозни
закононарушения не само при наблюдаваната дейност, но и за начинът, по
който се издават разрешителни за изземване на инертни материали от
речните легла - дейност, която е абсолютно забранена по чл. 118з от
Закона за водите.

С подробна информация по случая може да се запознаето от сигнала, който
качихме и в нашия сайт, както и филмите на предаването "Следите остават"
по БНТ, към които също има линк в статията:

https://balkanka.bg/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b0/

Приложеното в сигнала видео е свалено от fb, качено в нашия youtube
канал и умишлено не е посочен автора на видеоматериала.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ