Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 19 февруари 2024 г.

Медиен мониторинг


19 февруари 2024

Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 12 февруари 2024 г. расте с 41.84 %, а в ...
... (ВЕЦ). Що се отнася до салдото (износ-внос) на електроенергия, въпреки слабото подобрение спрямо сравнявания период от предходната седмица, данните ...

Защо реките над Габрово биват редовно пресушени? Задавали ли сте си този въпрос ...
ВЕЦ. Да, на язовирът има изградена малка водноелектрическа централа, която обаче срещу едни 760kW ни гарантира, че капчица вода няма начин да се ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ