Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 20 декември 2022 г.

медиен мониторинг

19 декември 2022
Новини - Русия планира 3,8 GW нови ВЕЦ и 2,9 GW нови помпено-акумулиращи централи
която включва планове за въвеждане в експлоатация на 3,8 GW нови водноелектрически централи и 2,9 GW нови помпено-акумулиращи ВЕЦ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ