Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 17 януари 2023 г.

Медиен мониторинг

16 януари 202310 месеца след аварията положението с ПАВЕЦ "Чаира" е трагично - СЕГА
В края на март 2022 г. при пуск след ремонт в една от турбините стана тежка авария, а седмици по-късно всички мощности на помпено-акумулаторната ВЕЦ ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ