Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 28 октомври 2022 г.

Сигнал за чистене на наноси от задбаражното езеро на ВЕЦ Сироко в обхвата на БДДР

Сдружение Баланка - гр.София, Ви информира за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам сигнал от разтревожени граждани за случващото се по река Черни Вит вмомента.


Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) - в случая такъв не беше наблюдаван....


Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР като компетентна институция, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде.


Настоящият сигнал изпращаме и до РИОСВ - Плевен тъй като става въпрос за дейност, която се извършва изцяло в Защитена зона натура 2000.


Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 11 години ПУРБ-ове, след 14 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.


ВЕЦ Сироко, река Черни вит

Много пъти сме ви занимавали с тази ВЕЦ, но без особен успех. Емблемата на унищожителното влиянияние на малките ВЕЦ върху реките ни, особено в пъстървовата зона на същите, разположена на една от най-красивите български реки. Не случайно водохващането за ВЕЦ Сироко седи на корицата на първата ни жалба до ЕК по темата с мВЕЦ (https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/EU_COMPLAINT.pdf).
И дойде време, да се чистят наносите на тази централа, които с години се отлагаха зад огромната стена.

От около месец граждани ни сигнализират, че с помощта на багери се изгребва наноса в реката. Никой до сега не ни беше пращал снимки и видео, но днес за пореден път, разтревожени граждани ни сигнализираха, че целият труд по опазване на река Черни вит, доброволното зарибяване от доброволци, всичко заминава заедно с калта, която тече в коритото на реката близо месец. Хората не са свикнали да виждат такава картинка, тъй като тя не е резултат от някой валеж, който ще се оттече бързо, а в коритото тече течна тиня и всичко, което остава след багерите!!!

Ето защо, изпращаме сигнал до БДДР да извърши пълна проверка на дейността, като желаем да получим отговори на следните въпроси:

- издадено ли е разрешително за ползване на повърхностен воден обект?
- изпращано ли е уведомление за започване на дейностите в корито на река Черни вит?
- проведена ли е процедура за съвместимост от РИОСВ Плевен съгласно чл. 31 от ЗБР и какви мерки са предприети за намаляване негативното влияние върху защитени видове и местообитания от извършваната дейност?
- съгласувана ли е дейността с ИАРА, тъй като тя се извършва в период на размножаване на пъстървовата ихтиофауна в реката!!!

С това, какво тече в река Черни вит, по думите на очевидци вече цял месец, може да се запознаете от следните видеа:


Напомням, че за проблемът с наносите и тинята в задбаражните езера многократно сме говорили, но той винаги е неглижиран. Да не говорим, че няма решение и на въпроса какво се прави с тинята, къде се депонира, като има случаи, в които същата е силно токсична. И да, има ВЕЦ-ове с големи стени, като Сироко, при които този проблем не се усеща, докато не дойде момента на чистене. И тогава се сещаме за случаите с ВЕЦ Луна, ВЕЦ Лакатник, ВЕЦ Черепиш, в които случаи десетки километри речни участъци бяха убити. 2 години след злополучното събитие на ВЕЦ Луна, хидробиолози направиха проучване и сравниха живота в реката след ВЕЦ-а с градски замърсен канал.


Сдружение "Балканка "    


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ