Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 27 юни 2022 г.

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ и до БДИБР за ВЕЦ Чаир дере

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Ви уведомяваме, че вчера, на 23.08.2022 от отдела за контрол на сдружението беше извършена проверка на ВЕЦ Чаир дере на едноименната река на територията на БДИБР.

 

Резултатите:

Посещението е при пълноводие.

През рибния проход не тече капка вода.

Под водохващането едва църцори малко водичка - около пет капки на час,

преминала през пукнатините на полуразрушилия се вече бараж.

 

В гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

 https://dams.reki.bg/0318-dam/2022-06-23

 

И тука се сещаме да попитаме уважавания от нас министър Борислав Сандов за следното:

Уважаеми,

дали няма да намерите за уместно да накарате подопечните Ви Басейнови да позарежат за малко кръстословиците и кройките

И

да поизвършат някоя и друга проверка на някоя и друг малък или голям ВЕЦ?

 

А също така дали бихте могли все пак да отправите искането към колегията на ВАС за тълкувателно решение досежно "законността" на ВЕЦ-овете, чиито водопващания са построени в чужда собственост без да им е отстъпено правото на строеж?

Помолихме Ви най-любезно преди повече от два месеца

И започваме да се тревожим дали няма да възникне необходимост от нанасяне на допълнителни репутационни щети. 

Колкото и да не ни се иска да се стига дотам, ще го направим без колебание в мига, в който загубим всяка надежда.

 

Все пак, разгледайте снимките, моля, И си представете, че навсякъде из страната се вижда същата Красота, което не ни се иска да вярваме, че се харесва и в управляваното от Вас ведомство, още повече че процесният ВЕЦ попада в Защитени Зони от Натура 2000 и по Директивата да местообитанията, и по Директивата за птиците...

 

Не че настояваме да се извърши проверка от страна на БДИБР, разбира се, освен ако не намерят малко свободно време в иначе претовареното си с издаване/удължаване на разрешителни ежедневие.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

С непресъхващо уважение,


Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ