Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 9 ноември 2021 г.

Сигнал за нулев отток в коритото на река Мътница под язовир Батак

Сдружение Баланка - гр.София, Ви информира за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/мВЕЦ изградени в коритата на реките, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам спешен сигнал за неосигуряване на воден отток в коритото на река Мътница, след язовирната стена на яз. Батак. Видеото е от преди 2 часа на 09.11.2021г.


Е, убийството на реки под комплексните и значими язовири продължава и при новия министър. Река Мътница под язовир Батак вмомента е застояла локва, с нулев отток при 200млн. м3 вода в язовира съгласно графика за месец ноември, т.е. 70% близо от пълния обем на язовира. Е, нещо не виждаме в месечния график, води за оводняване коритото на реката, но това е нормално, нали ... 


За сметка на това 20млн. м3 за електроенергия и още 1,5млн м3 за други цели, но за реката 0-ла.
Няма да изброяваме колко престъпления по НК са извършени в този случай. Защото на тази река не и трябва много, но и трябва достатъчния минимум, за да съществува живота, която уж и е гарантиран от чл. 117 от ЗВ, ама май някой пак е прекалил в прилагането на законите


Участък от реката попада на територията на защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 по директивата за хабитатите, за която има наказателна процедура вече: Родопи - Западни (BG0001030)Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) - в случая такъв не беше наблюдаван под язовирната стена ....

Настоящият сигнал е насочен специално до БДУВ-ИБР, както и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ