Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 12 октомври 2021 г.

Сдружение Балканка - Доклад за посетени водохващания за ВЕЦ - БДИБР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/мВЕЦ изградени в коритата на реките, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ, разположени на територията на БДИБР.


Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал)...

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР, както и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.


ВЕЦ Гурково на р. Лазова - 20.09.2021:

Координатите на водохващането са: 42.671349,25.786440  (https://goo.gl/maps/xnyZNoMQUoWiX1Uc8)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0066-dam/2021-09-20

Посещението е при маловодие. Видимо вецът не отнема вода, но по-голямата част от речния отток се връща в коритото на реката през преливника на утаителя. Шлюзовете на водовземното съоръжение са затворени. Рибният проход е недостижим за рибите и представлява риск за механичното им увреждане при случайно попадане в него. Излятият бетон преди входа му е меко казано подигравка с хидроинженерната мисъл. Нито типът на рибния проход, нито параметрите му отговарят на изискванията на обитаващите реката маришки мрени, лешанки, егейски речни кефали и изчезналата вече македонска пъстърва. 

Водовземното съоръжението е безумно високо и е пример за пълна липса на разбиране как трябва да се строят водовземни съоръжения, за да се смекчат отрицателните им въздействия върху реките. Срам за проектантите на съоръжението и експертите от отговорните институции допуснали подобна гавра с реката и натрупаното познание по темата. Демонстрация на невежество и инженерна мисъл от преди 100 години, без никаква грижа за речната екосистема.

Обръщаме внимание на БДИБР, че задбаражното езеро е препълнено с фини наносни отложение и че при почистването им неминуемо ще се „погребе" речното корито под водохващането и ще се убие голяма част от живота в него. По време на посещението, работник от ВЕЦ-а имаше намерение да изпуска утайките, но само заради нашето присъствие не го направи, обаче вече, може и да го е сторил!!!


ВЕЦ Кутра-Твърдица, водохващане Топлата река - 21.09.2021:


Координатите на водохващането са: 42.716999,25.902583  (https://goo.gl/maps/yRkfYdbKFxwMFYFk7)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0280-dam/2021-09-21-1

Посещението е по време на маловодие. Вецът не работи, но водовземното съоръжение отнема целия речен отток и го връща в реката посреством шлюзa на утаителния канал. Рибен проход НЯМА! Странният бетонов улей край десния бряг на реката е някакво „инженерно" извращение и подигравка с реката и рибите. Питаме се, как e възможно да се допуска подобно строителство в коритата на реките!
Проектираното водовземно съоръжение е пример за невежество по отношение на намаляването на отрицателните въздействия върху речната екосистема. Няма да коментираме изискванията на живеещите в реката маришки мрени, лешанки и пъстърви, тъй като нищо в това съоръжение не е съобразено с тях.
Обръщаме особено внимание на БДИБР, че съоръжението е проектирано да отнема всичката вода от реката. Рибният проход е бутафорен, не само поради вида му, а и поради факта, че изходът му влиза директно във водовземния канал. Самото съоръжение има две огромни водовземни решетки (вертикална и хоризонтална при преливния ръб) и няма техническата възможност да изпуска минимално-допустимия речен отток, ако ВЕЦ-ът работи, без преди това да го е отнело от реката.
Сигнализираме РИОСВ-Стара Загора, че скална ниша, намираща се непосредствено до водовземното съоръжение на река Топлата е превърната в нерегламентирано депо за строителни и опасни отпадъци. Допускаме, че изхвърлянето им на това място е свързано с ползвателите на водовземното съоръжение. От приложените снимки са видни доказателства за незаконно изхвърлените отпадъци.
Обръщаме внимание на БДИБР, че задбаражното езеро е пълно със седименти, а при това безумно съоръжение, техният естествен пренос е напълно блокиран. Като резултат, собственика на съоръжението периодично погребва речното корито под водохващането, чистейки наносите. Резултатът е често изтребване на почти цалата бентосна фауна и силно влошаване на условията на живот за рибите. Съвсем скоро бентосната фауна в реката е била погребана и убита. Видно от приложеното видео, реката е Стерилна

Понякога се чудим на какво се дължи наличието на подобни съоръжения на подобни съоръжения в реките ни - на зверска корупция или на липсата на компетенция? Особено, след като това не е първият сигнал за тази централа, където просто нищо не е в ред.


ВЕЦ Кутра-Твърдица, водохващане Студената река - 21.09.2021:

Координатите на водохващането са: 42.715500,25.905250  (https://goo.gl/maps/b7ykBmkvJD31QZQj6)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0280-dam/2021-09-21-2

Посещението е по време на маловодие. Вецът не работи и шлюзът е вдигнат. Скоро са промивани утайки от задбаражното езеро и дънната фауна под водохващането е почти напълно унищожена и погребана под новоотложените чакъл и пясък.

Така нареченият „рибен проход" прилича на бездарно упражнение от страна на хидроинженер, който няма никаква представа как се проектират и изграждат рибни проходи. Водовземното съоръжение също. Нямаме думи за безчетните кубици излят бетон в коритото на реката и височината на съоръжението. Интересно е как подобно съоръжение може да съществува и имаме ли държава или просто "гумен печат" за съсипията.  


ВЕЦ Соколна на р. Габровница - 22.09.2021:

Координатите на водохващането са: 42.696625,25.194385  (https://goo.gl/maps/Mc62ymrwvzxigVYL7)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0269-dam/2021-09-22

Посещението е при маловодие. Видимо, вицът не работи. Водовземното съоръжение е огромно, което е предпоставка за нерешими проблеми по отношение на функционирането на речната екосистема. Водовземания за деривационни ВЕЦ в планините могат да се правят много по-интелигентно и по-евтино. За съжаление, хидроинженерното проектиране в България е на нивото от преди 100 години, а размаха на бетонните излеяния в коритото на реката е достоен за поощрителна награда през живковия строй.

Рибният проход не работи изобщо при миграция срещу течението, тъй като входът му е недостижим. Рибният проход представлява риск за мигриращите по течението риби, които след случайно навлизане в него се озовават върху бетонова площадка. Започват да подскачат по нея в продължение на няколко метра и си причиняват механични наранявания. По време на посещението имахме неприятната възможност да видим как една македонска пъстърва попада в този капан и се сдобива с рани по главата и тялото. Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ