Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 20 февруари 2020 г.

Многоцелеви доклад на сдружение Балканка до МОСВ, до БДДР и малко във връзка с действията на РСърбия срещу нас.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки и язовири, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и прочее Ваши благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия многоцелеви доклад.

 

На първо място в доклада Ви информираме, че извършихме проверки в поречието на река Лом на територията на БДДР и установихме следното:

 

Водохващането на каскада Горни Лом на самата река Лом както обикновено не изпуска нито капка вода в реката, за което можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0127-dam/2020-02-16

 

 

При водохващането за ВЕЦ Флеш се изпускат около десетина литра в секунда през рибния проход както обикновено, а самият РП продължава да не става за Нищо също така.

https://dams.reki.bg/0305-dam/2020-02-16

 

Настояваме БДДР в никакъв случай да не извършва проверка на тези ВЕЦ-ове, за да не бъде засегната енергийната сигурност на страната, както и чувствата на инвеститорите с тяхната лесно ранима душевност! /Има се предвид душевността на инвеститорите, а не на БДДР, естествено/

 

На второ място във връзка с предходното, ние намираме, че БДДР, а така също и МОСВ, имат други, много по-важни задачи.

От изключителна важност сред тях е да превърнем и Дунава в Галактически Боклучарник.

Окрилена от тази прекрасна идея, световно известната БДДР издава благосклонно становище за допустимост за туй целево предложение,

като подчертава, че боклучарниците /освен в Русе/, попадат в Район със Значителен Потенциален Риск от Наводнения!

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2020/02_2020/01-47_10022020.pdf

 

Тоест, ще трупкаме боклуците там и ще чакаме всяко вдигане на Реката да ни ги отнесе обратно в самата нея...

 

Така, обаче, ще бъдат нанесени непоправими щети на благородния бизнес с боклуците, което БДДР е проспала, издавайки становището си.

После ходи ги гони из Дунава тия боклуци, ако си нямаш работа,

 

...да не говорим, че май Румъния и Украйна ще се облажат от нашия тъй ценен боклук, за сметка на иначе благородните намерения на Пристанищна Инфраструктура, вдъхновили МОСВ и БДДР!

 

Въз основа на горното възразяваме и настояваме всички процедури за процесното ИП на Пристанищна Инфраструктура да бъдат прекратени незабавно, поради факта че трупането на боклуци в РЗПРН може и да не противоречи на ПУРН на ДР, обаче противоречи на здравия разум и е крайно нецелесъобразно най-меко казано!

 

И на трето място Ви уведомяваме, че братската Сръбска страна продължава да ни трови притоците на Драговищица, от една страна:

https://www.glaspress.rs/eksploziv-prva-tv-reportaza-o-zagadenju-iz-rudnika-grot-18-02-2020/?fbclid=IwAR2ppMCWGgAxTx1qe6v5ONy9FRGCe22jy3OhKKio1BEAY_7sO47l8Boqaws

 

От друга страна, пак братската Сръбска страна има благороддното намерение да ни открадне малко вода И от Бранковачката река, която се влива в Драговищица непосредствено при границата ни.

 

Ето Ви информация за Устройствен план на района на Власина, Сърбия. Че ще взимат от Бранковачката река е показано е на шестия слайд от следния източник:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1874521552562931&set=a.1874521322562954&type=3&theater

 

Ние считаме, че Вие трябва да се събудите по тоя въпрос и да предприемете необходимите мерки за вкарване на РСърбия в пътя!

 

От друга страна, новината може да се разглежда и в светлината на бъдещите намерения на братята сърби да тровят същата Бранковачка река, защото в горното й течение е прословутата мина Караманица, както и бъдещата мина за злато на Медголд в район с брутални залежи на арсен, както знаете.

 

Така отровите няма да се вливат в Драговищица, освен като придойде голяма вода, но какво толкова.

 

И от трета страна, ако Вие имате някакви намерения да спазвате европейското законодателство, отдавна трябваше да ударите по масата на братята сърби и, без да наранявате чувствата им, да направите необходимото за спиране на предприсъединителните им фондове към ЕС.

Очакваме съответните действия от Ваша страна, преди да информираме отново ИК на Конвенцията от ЕСПОО, както и Главна Дирекция Околна среда на ЕК.

 

Моля да ни информирате за всяко Ваше действие по проблема, за да отбележим и него в жалбите ни!

 

 

И на последно място в доклада Ви информираме, че вчера се срещнахме с екипа на Световната Банка, който нещо Ви подпомага там за ПУРБ-овете и ПУРН-овете, срещу едни нищо и никакви 35 милиона лева ли бяха или нещо такова.

 

Срещата премина брутално, защото ни дадоха да им показваме от сайта това онова и после се наложи да ги свестяваме. А и самите те моментално забравиха теориите си от началото на срещата, че трябвало да се търси баланс, че там имало някакви цели за ВЕИ сектора на ЕС, Зелени Нови Далавери и тем подобни. Всъщност, Вие самите знаете какво става като ни дадете да Ви показваме от сайта, нали така?

 

Най-интересното е, че един полски експерт ни каза с подобаващ респект, че знае за сайта отдавна и че го намира за уникален и единствен в света и това е признание, каквото не срещаме сред повечето от Вас, за съжаление, с някои малки изключения. 

 

 

Накрая н този доклад МОЛЯ, БДДР в никакъв случай да не извършва проверка по река Лом, а МОСВ да ни изпрати входящ номер на възражението срещу боклучарниците по Дунав!

 

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ