Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 11 февруари 2020 г.

Многоцелеви доклад на сдружение Балканка гр.София относно поредните ни съвместни успехи с трудещите се в МОСВ по проблема с Босилеград и ВЪЗРАЖЕНИЕ до РИОСВ Враца във връзка с БДДР.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки и язовири, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия многоцелеви доклад.

 

В началото на доклада изказваме огромна благодарност на РИОСВ София за това, че са прекратили процедурата за бъдещите в минало време ВЕЦ-ове на питейния водопровод на Етрополе:

https://www.riew-sofia.org/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=566&fbclid=IwAR0vbnHjd6_3VL3e3PteKqu_KsE4DZMuD7hloLr0xEA-NMyfetvZsc0_P88

 

Браво на РИОСВ София! Даваме ги за пример на всички останали учереждения в състава на МОСВ!

 

На второ място Ви информираме, че се запознахме със становище за допустимост на БДДР за ИП баластриера в находище Джулиница на територията на РИОСВ Враца:

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2020/01_2020/01-15_28012020.pdf

 

Ние намираме, че БДДР в становището си за допустимост са пропуснали една доста важна мярка от ПУРБ 2016-2021 на ДР, а именно:

Мярка с код GD_1 и действие към нея с код GD_1_2, което забранява "разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземването на отложенията и почвите, покриващи водното тяло"!

 

Отбелязваме също така, че БДДР, пропускайки мярката съвсем случайно, е обявила за допустимо копането на подземно богатство - чакъли и пясъци до дълбочина 5-6 /пет-шест/ метра с багер върху широка тераса в долното течение на р.Огоста, ... върху стари меандри на реката ... на 45 метра от воден обект(язовир)... и на 150 метра от водния обект р.Огоста.

 

Сега, освен ако няма някакъв изключителен водоупор, се очаква нивото на подпочвените води на 150 метра от реката да е близко до повърхността и при никакви обстоятелства не може да бъде на дълбочина 5-6 /пет-шест/ метра от нея, нали така, уважаеми от БДДР?

 

Ето защо се надяваме БДДР да си оправят становището за допустимост, като включат цитираните мярка и действие, след което да обявят процесното ИП като недопустимо спрямо ПУРБ. Също така се надяваме РИОСВ Враца да отчете този проблем при взимането на решение по случая, защото на БДДР не разчитаме много, особено напоследък!

 

Молим тази част от доклада да се счита за официално възражение както срещу процесното ИП за добив на подземни бигатство от находище Джулиница, така и срещу Становището за допустимост на БДДР, и настояваме процедурата по глава шеста от ЗООС да се прекрати!

 

 

И на трето място в доклада Ви уведомяваме, че съвместните ни жалби по случая Босилеград - Кюстендил са разгледани от Изпълнителния Комитет на Конвенцията от ЕСПОО на заседание, проведено на 10-13 декември 2019г.,  на което и ние бяхме поканени, обаче нямахме пари да отидем до Женева.

 

С процедирането на жалбите можете да се запознаете на стр.5 от следния линк:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/EIA/Meetings/46_IC_meeting/Doc/ece.mp.eia.ic2019.6e_Advance_copy.pdf

 

Особен интерес се надяваме да предизвика и следният документ, с който нашите доклади до Вас стават световно известни И в Обединените Нации.

Преводът на английски е малто несръчен, но вдъхновяващ да влагаме още повече усилия в сътрудничеството си с Вас:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/ece/IC/Submission/Bulgaria/Annex_Information_from_NGO_02.05.2019_rec_04.07.2019_ENG_for_WEB.pdf

 

Между другото, Ако Вие сте превели доклада ни, Моля следващия път да оставите това на нас, като ни уведомите за необходимостта!

 

Като развитие по темата, Моля, да отчетете и проблематиката с мините за злато на Медголд, за които в момента тече реклама:

https://topnovini.bg/novini/854092-kanadska-kompaniya-tonove-zlato-lejat-na-granitsata-mejdu-balgariya-i-sarbiya

 

Също така изразяваме учудване, че Вие във Вашите документи не сте споменали нищо за ВЕЦ-овете по Драговищица и притоците й в Сърбия, които вече нараснаха на 35 парчета...

 

Накрая на този доклад представяме следното конструктивно предложение до Вас:

Да обмислите едно евентуално финансиране на нашето сдружение при следващата покана да участваме в следващото заседание на Комитета на Конвенцията от ЕСПОО по темата, понеже ние не можем да си позволим да ходим в Женева на наши разноски. Там ние ще можем да представим пълния блясък на всички ИП на територията на Сърбия и у нас.

Страхуваме се, че Вие сте склонни да проявявате известна плаха скромност за Вашите действия по проблема  - замърсяванията в Перник, под язовир Пчелина и в самия него, бъдещите площи за злато Гърбино и Злогош и прочее ползотворни ИП, които чертаят сияйното бъдеще на целия Кюстендилски район, но те също ще имат трансграничен ефект.

Ние ще представим и Вашите действия в конструктивен дух със Сръбската страна, без никакви угризения и задръжки, затова считаме идеята за много добра.

 

А, и между другото държим да отбележим, че сте провели заседание на ВКСВ, без да ни поканите, което малко ни обезкуражава, защото искаме да бъдем полезни, а не само да критикуваме. Ние считаме, че Вие нямате никакви основания да отказвате членство във ВКСВ на нашия представител, а така също и че до приемането на нови правила за избор на членове /за които чухме/, си важи стария правилник. Тоест заседанието на ВКСВ е нелегитимно и в нарушение на правилника, и взетите решения, а именно най-после да започне  се спазва законът, са незаконосъобразни.

 

Моля от РИОСВ Враца и от БДДРР да ни изпратят входящи номера на Възражението за ИП Джулиница, изразено на второ място в този доклад

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието!

 

Искрено Ваш

Сдружение Балканка, гр.София


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ