Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 ноември 2019 г.

Специален доклад на сдружение Балканка гр.София относно строителството на магистрала Хемус.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., отравянето на реки и язовири, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия доклад от посещение на сдружение Балканка и проверка на строежа на магистрала Хемус в района на Боаза при Български извор. Проверката беше извършена след няколко молби и сигнала от местни хора, които, учудващо, настояват да пращат сигнали на нас, а не на компетентните органи - в случая РИОСВ Плевен и БДДР, но това важи и за всички останали РИОСВ и БД в страната.

 

Докладът изпращаме до министър председателя, до министрите на РРБ и ОСВ, до АПИ, ДНСК, всички БД в страната /с фокус най-вече върху БДДР, но и до другите БД, при които се строят магистрали/, както и до КИИП, с надежда да предприемете необходимите мерки, след като се запознаете с доклада.

Само една от причините е, че с речна баластра Не Може Да Се Насипват Магистрали!

Останалите причини ще изясним по-натам в изложението.

 

Информираме Ви също така, че, предвид констатираните обстоятелства, сме информирали Районна Прокуратура Тетевен, МВР, а предстои да изпратим и прес съобщение до всички медии в страната.

 

И така - към самия доклад.

На 14.11.2019г. около 10:00 часа, при проверка на строежа на АМ Хемус, от моста над река Вит при Боаза установихме, че цялото корито на река Вит в близост до строежа на новата магистрала Хемус представлява лунен пейзаж, разоран от тежка строителна механизация и транспортна техника. Поне три багера копаеха речна баластра от терасата на река Вид над моста, по посока на Тетевен.

Един багер под моста в посока Торос лениво копаеше разкривка в алувиалните отложения на речната тераса, за да се открие баластрата. Ето, моля, да се запознаете със следното видео, за да видите:

https://www.youtube.com/watch?v=NfZ8rkHeYSM&feature=youtu.be

 

В началото видеото показва багера след моста, а в края се виждат един от багерите и камионите над моста.

 

В следващото видео ще видите транспортираната речна баластра в посока на строежа на магистралата:

https://www.youtube.com/watch?v=nvgTuO14pks&feature=youtu.be

 

Прикачили сме и снимка на един от камионите, на които ясно се вижда фирмата, собственик на камиона.

 

След показаните констатации се обадихме на зеления телефон на БДДР и РИОСВ Плевен, като описахме ситуацията.

 

И от двете институции бяха така любезни да изпратят техни служители, които да осъществят контрол.

 

Неизвестно защо, обаче, около двайсет минути след подаване на сигнала до БДДР и РИОСВ Плевен, се появиха някакви хора с един джип, които се представиха за охрана на строежа, А Цялата Механизация започна да се изнася от речната тераса позорно, кой накъдето види. Ето едно видео за да се убедите:

https://www.youtube.com/watch?v=Fg6AQHyv7ic&feature=youtu.be

 

Даже един камион гордо върна баластрата, която току що му бяха натоварили, призовавайки на помощ остатъците от достойнството си.

Извиняваме се, че не снимахме и самия процес, а само изтеглянето на техниката от бойното поле, но не ни стигна времето, защото докато поддготвяхме дрона, някой свири отбой на строителите и те достойно се изнесоха към магистралата си, първоначално малко наляво надясно, но после целенасочено.

И това нещо не могат да го хванат от Басейновата и от РИОСВ, а?

 

Ето и още едно видео, което показва как последният позакъснял булдозер се изнася с мръсна газ от терасата на реката, изчезва и се анихилира:

https://www.youtube.com/watch?v=VnmAHbPdBUY&feature=youtu.be

 

Коментирахме с охраната също така, че не се забелязват необходимите атрибути за обозначаване на строеж - например информационно табло, а и те любезно, но твърдо отказаха да дойдат с нас да снимаме заедно евентуалните нарушения.

 

След като техниката се изнесе, направихме още едно видео от същото място, с което можете да се запознаете от ТУК:

https://www.youtube.com/watch?v=hSB86pniUPk&feature=youtu.be

 

Мястото едно време представляваше приоритетно местообитание 91Е0* от мрежата Натура 2000, в рамките на ЗЗ Български извор, но и това е малък проблем.

 

Към 12:00 часа ние изпратихме сигнал и на тел.112, като описахме ситуацията.

Стана така, че към 12:30 часа дойдоха от РИОСВ Плевен и от БДДР, както и от МВР Български извор, само за да видят, че вече няма никой в реката. Констатираха нарушенията, но извършителят остана неизвестен за тях.

 

По настояване на МВР събственоръчно описахме видяното от нас, докато се копаеше.

Впоследствие, с малко усилия убедихме РИОСВ Плевен и БДДР да дойдат с нас до с.Торос. Между моста над Вит при Боаза и бента на Боаза за ВЕЦ Ракита, установихме отново пълно изсичане на местообитание 91Е0*, приоритетно за опазване в рамките на ЕС, както и разораване на речното легло. Ето видео, за да се убедите:

https://www.youtube.com/watch?v=tzFLIz5B-eY&feature=youtu.be

 

Също така, на това място коритото на реката е засипано с тънък слой подравнен инертен материал, неизвестно защо.

По-надолу, при бента на Боаза за ВЕЦ Ракита, заедно със служителите на БДДР и РИОСВ установихме, че в реката под бента се изпускат не повече от 30 л/сек, но това е най-дребното нарушение за деня. Ето Ви видео:

https://www.youtube.com/watch?v=DZH2KOv5sAE&feature=youtu.be

 

Моля да забележите, че и тук имаше малко сеч на върби при сливането на Калника и Вит. Описаните дотук видения могат да бъдат потвърдени и от служителите на БДДР и РИОСВ, без тежката механизация, разбира се, понеже тя се изнесе с неподозирана скорост и синхронизирана съвършена организация, с което учуди и нас.

 

По-надолу по течението, над село Торос, ние вече сами установихме още сечи и копане на речното легло, обаче извършителите вече се бяха изнесли. Ето Ви видео:

https://www.youtube.com/watch?v=y_AlzZklUOs&feature=youtu.be

 

Накрая на проверката ни се върнахме при моста на Боаза - на разклона за Тетевен. Там установихме незаконен риболов в река Вит посредством мрежени уреди, но не сме сигурни дали това нарушение се извършваше от строители на магистралата или от някой друг, въпреки че двама носеха нещо като униформи. Ето Ви видео и за този проблем:

https://www.youtube.com/watch?v=RaNv4d6QGOY&feature=youtu.be

 

 

И така - Нарушенията накратко:

1. С речна баластра не могат да се изграждат насипи за магистрали! И това става при осъществяван "зверски" контрол от Консултант и Проектант, както и от Инвеститор, и ДНСК, нали така?

2. За да се копае по показания начин инертен материал е необходима концесия и заплащане на съответните такси, Само при положение че са преминали съответните процедури по ЗООС, ЗБР, ЗВ, промяна на предназначението на земята и т.н. и т.н.  Ние засега не знаем дали има такава концесия,  но доколкото знаем, подземните богатства, включително инертните материали, са изключителна държавна собственост, нали така? Тоест, това засега е потенциално нарушение, което сме помолили прокуратурата да провери, доколкото вероятно има защо гордите строители на магистрали у нас да бягат като попарени, за да не ги хванат.

3. За да се извършват показаните дейности е необходимо Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, издадено от БДДР! Въпреки изричното ни настояване при подаването на сигнала, служителите на БДДР не донесоха такова разрешително, тоест по никакъв начин нямаше как да се провери дали се спазват условията на разрешителното, ако евентуално то би съществувало. Във всеки случай - в регистъра на разрешителните за ползване на ПВО на БДДР не се откриват следи от разрешителното.

4. Извършва се брутално нарушение на условията в Решението на министъра на ОСВ, с което са одобрени докладите по ОВОС/ОСВ за АМ Хемус, налично в регистъра на МОСВ на тези процедури. Засега няма да изброяваме нарушенията, за да не утежняваме изложението.

5. Извършва се брутално нарушение на мерките от ПУРБ 2016-2021 на ДР, които също няма да изброяваме засега напълно. Само ще отбележим, че сечта на крайбрежна растителност е забранена от ПУРБ, че има забрана за копане на баластра по бреговете на по-малко от 50 метра от речните корита и забрана за гола сеч на по-малко от 500 метра от повърхностните водни обекти, какъвто несъмнено е река Вит.

6. Друг интересен въпрос, ако няма концесия, е - дали инвеститорът не заплаща за баластрата от реката като за насип от съответните фракции трошен камък?

7. Извършва се и брутално нарушение на Закона за водите пред очите на БДДР и се извършва брутално нарушение на ЗБР и ЗООС пред очите на РИОСВ Плевен!

 

По повод точка 7. уточняваме, че в края на миналата седмица изпратихме сигнал до БДДР и ни беше отговорено, че са отишли на проверка и са видяли нарушенията, Обаче и Тогава Пак Нямало Извършител, което отдавна не учудва никого, най-малко нас!

 

Най-интересното стана накрая, разбира се. Докато снимахме бракониерския набег в реката, се появи нова патрулна кола на МВР и се опита да ни глоби за неправилно спиране покрай пътя?  След приятелски разговор с полицаите, които са наши братя рибарчета, те откриха известна необоснованост на вижданията си относно прилагането на ЗДП и правилника към него, и ни се размина глобата, въпреки че ние настояхме да ни глобят, ако открият защо.

ОБАЧЕ, те също така неуверено споделиха, че са дошли за нас по сигнал, че някакъв съмнителен джип обикалял района?  Тоест, на всичките показани нарушения, за държавните органи единствените съмнителни в цялата работа, Се Оказахме Ние ли, а? Браво на всички Вас!   

Не че ние не сме си едни съмнителни типове, де, поне от гледна точка на държавните органи.

 

 

ИСКАНЕ:

Уважаеми дами и господа,

 Така Не Се Строят Магистрали в 21-ви век, не и в страна член на ЕС!

Абе въобще - някой контролира ли какво става там, а?

Как така ние отиваме само веднъж и хващаме нарушенията, а "компетентните" органи не ги хващат след предходен сигнал, при положение че там се копае от седмици? Или пък - къде например са от АПИ и ДНСК?

Настояваме всяко от ведомствата, получатели на сигнала, в рамките на неговата компетентност да извърши проверка как се строи тая магистрала и да вземе необходимите мерки. Ако не друго, то поне помолете строителите да ограничат бракониерските набези на служителите си по река Вит, любезно, за да не нараните чувствата им, още повече че няма гаранции, че сниманите от нас бракониери са служители на строителите, засега.

 

Що се отнася до нас, от тук нататък Ви обещаваме огромен медиен интерес, както и най-редовни проверки от наша страна занапред, така че молим също така в приятелски разговор със строителите да ги помолите да спрат нарушенията, докато е време, имайки предвид, че имаме вече контакти с местните хора, които ще ни сигнализират, когато копането и сечта пак започнат.

 

Специално за КИИП обръщаме внимание, че показаното се извършва под стриктния "авторски" контрол на членове с пълна проектанска правоспособност и може би Магистрала Се Засипва С Речна Баластра!!! Няма да е никак зле да видят кои точно са проектантите и за какво са им дали правоспособност, а?

 

Накрая, моля от приемната на министър председателя, от МОСВ, МРРБ, АПИ, ДНСК, БДДР, РИОСВ Плевен и КИИП да ни изпратите входящи номера на този сигнал!

 

Готови сме също така на съвместна среща с ведомствата към МРРБ, със самото МРРБ и с КИИП, да видим така ли ще продължава да се  строи тая магистрала, защото тепърва предстоят пресичания на още безброй реки! И после да не се чудите защо ни се бръчкат магистралите...

Няма да се строи така, обещаваме Ви! После да не се оплаквате, че не сте предупредени.

 

Накрая колебливо ще посочим на МОСВ, че показаното място над моста при Боаза е известно като Губилището на Вит, от което се захранва извор Глава Панега, тоест и река Златна Панега.

Не е невъзможно след показаните дейности подземните карстови каверни нещо да се запушат и да пресушите цяла друга река, уважаеми. Молим да се посъвземете малко и да оправдаете съществуванието си на белия свят!

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

С все по-непресъхващо уважение

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ