Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 25 юли 2019 г.

Доклад на сдружение Балканка до МОСВ, МЗХ и БДДР относно предстоящо приключване на казуса с язовир Ястребино и за проверени ВЕЦ на територията на БДДР.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание настоящия доклад относно новината, че МОСВ е отказало да издаде разрешително за водовземане от язовир Ястребино, заедно с нашите огромни благодарности за това.

 

Решението можете да откриете на следния линк:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/YASTREBINO_MOSW_BAN.pdf

 

Във връзка с това решение бихме искали:

 

1.       Заедно с нашите дълбоки почитания, да обърнем внимание на министър Десислава Танева, която е дългогодишен приятел на сдружението, че настоящият директор на Напоителни Системи ЕАД е напълно неадекватен! Не стига, че се съгласила да се направи ВЕЦ на язовир, в който няма вода за такава цел и щеше да остави огромни площи без вода за напояване и община Антоново без питейна вода, не стига, че съоръжеията са в лошо техническо състояние, ами като разбрала за какво става дума, щяла сега пък да си оттегли съгласието? Ето Ви линк да я видите тая женица какви ги приказва пред медиите:

http://www.skat.bg/news.php?action=7&newsID=47076

 

Въобще, на тия НС ЕАД не им върви на директори и това си е!

Още от първия приятел на министър Димов - г-н Харизанов, та досега!

И от язовир Пчелина, през язовир Бебреш, та до язовир Ястребино, пресушени заради мижавите печалби на поредния мижав връзкар!

Затова настояваме директорът на НС ЕАД Да Бъде Уволнен Моментално!

Сигурни сме, че в Института за Дясна Политика ли беше или нещо такова, ще се намери още едно място за управленец от такъв висок ранг като настоящия директор на НС ЕАД. Хем ще се присъедини към г-н Харизанов, а в най-скоро време се надяваме към тях да се присъедини обратно в качеството му на новия/стар директор и министър Димов. Така дясната политика ще бъде спасена, от една страна, а от друга - язовирите и реките ще бъдат оставени на мира най-после.

 

2. Да обърнем внимание на доктор Димов, докато е все още министър, да вземе да уволни директора на РИОСВ Шумен незабавно! Не стига, че издаде хипер незаконно решение да не се прави ОВОС, не стига, че въобще не провери има ли вода или няма и щеше да остави община Антоново без вода за пиене, ами пусна и предварително изпълнение на решението! Един мижав ВЕЦ, на един мижав връзкар, Не Е От Значим Обществен Интерес, нито се отнася до опазване здравето на населението или сигурността, че да му пускат предварително изпълнение!

За сравнение - дори на бъдещия в минало време, супер "важен" за енергийната система язовир Яденица, ВАС му отхвърли предварителното изпълнение на доктор Димов, и действията на РИОСВ Шумен са си живо престъпление! Няма начин такива услуги в РИОСВ Шумен да се извършват безплатно!

 

3. Да обърнем внимание на БДДР, че те тепърва трябва да издадат ново становище за допустимост! Тогава да обърнат внимание на доводите, наведени в решението за отказ за издаване на разрешително за водовземане на МОСВ. Хидроложките данни за комплексните и значими язовири ги има на сайта на МОСВ и трябваше БДДР да ги провери на най-ранен етап, още в първото си становище, да не говорим въобще за мерките в ПУРБ и забраните по ЗВ!!!

Към доводите за отказ ние бихме добавили само следното:

- БДДР биха могли да проверят пак от сайта на МОСВ колко вода е влезла и колко вода е използвана от язовир Ястребино за последните 12 месеца, за да установят, че за референтния период са влезли общо 11.3 милиона кубика! ОБЩО 11 /единайсет/ Милиона Кубика!

От тях 3.8 милиона са за питейни нужди и около 6.5 милиона Трябва да Бъдат за Екологичен отток!

Какви ВЕЦ-ове бе, уважаеми от БДДР сте тръгнали да строите! Специално за Вас сме изготвили водностопански баланс от юли 2018 до юни 2019 за да видите за какво става дума!

Само между другото обръщаме внимание на ДУВ към МОСВ, че нарушават закона с минималния допустим отток под язовира, защото го определят на само 5 процента от средномногогодишното водно количество, а не на 10 процента, и да вземат да си го поправят.

 

4. Да обърнем внимание на БДДР, че освен дето трябва да цитират всички относими забрани от ПУРБ и ЗВ в становището си за допустимост, като се запознаят с всичките хидроложки денни, няма да е зле да открият един текст в ЗВ, който се отнася до недопускане на водоземане ако се надвишават 60% от разполагаемите ресурси на водното тяло, и един друг текст за нарушаване на вече придобити права. И като се справят със законодателството, Ако директорът на БДДР Пак издаде положително становище за допустимост, да бъде уволнен и той моментално и на мига!

Ето Ви данните от изследването ни за хидрологията през последните 12 месеца с източник:

https://www.moew.government.bg/bg/vodi-povurhnostni-vodi-mesechni-grafici-za-polzvane-na-vodite-ot-kompleksnite-i-znachimi-yazoviri/

 

 

ГОДИНА

МЕСЕЦ

Наличен полезен обем(млн м3)

Q пбв  [mln m3]

Qнап  [mln m3]

Qек 

[mln m3]

Qек  [m3/h]

Qср год   [m3/h]

2018

ЮЛИ

35.09

0,040

4.500

0.260

350

5400

2018

АВГУСТ

32.87

0,040

2.700

0.260

350

5400

2018

СЕПТЕМВРИ

30.30

0,030

3.000

0.260

361

5400

2018

ОКТОМВРИ

27.20

0,040

1.000

0.260

350

5400

2018

НОЕМВРИ

25.95

0,040

0

0.260

361

5400

2018

ДЕКЕМВРИ

26.04

0,040

0

0.260

350

5400

 

ГОДИНА

МЕСЕЦ

Наличен полезен обем(млн м3)

Q пбв  [mln m3]

Qнап  [mln m3]

Qек 

[mln m3]

Qек  [m3/h]

Qср год   [m3/h]

2019

ЯНУАРИ

26.14

0,017

0

0.260

350

5400

2019

ФЕВРУАРИ

26.26

0,010

0

0.260

387

5400

2019

МАРТ

26.33

0,010

0

0.260

350

5400

2019

АПРИЛ

26.45

0,010

0.800

0.260

361

5400

2019

МАЙ

26.42

0,011

1.500

0.260

350

5400

2019

ЮНИ

25.35

0,012

3.500

0.260

361

5400

                                                                         Δ =  - 9.74 млн м3           Σ = 0.93          Σ = 17.00              Σ = 3.12

 

В нито един момент обемът на водата не е достигнал лимита, което значи, че язовирът не се е налагало да бъде източван. И никога не е се е пълнил догоре!

 

За последните 12 месеца в язовира  водата е спаднала с 9.74 млн м3, а от него са източени общо 21.05 млн м3

 

Това значи, че за една година са влезли общо 11.31 млн м3 или средно 1291 м3/час.

Може и някой да е откраднал малко вода, естествено, но това е невъзможно под носа на БДДР и МОСВ. Плюс това, ако някой краде, той ще продължи да краде и при новия ВЕЦ...

 

Най-важното - от ноември, до март, притокът едва е покривал питейните нужди и екологичния отток!!! Не  остава нито една капка за новия ВЕЦ!

 

Сега, може и да е малко трудно за БДДР, но, всъщност, няма нищо сложно. Достатъчно е заедно да си припомним задачите от четвърти клас за пълненето на басейн от една тръба и изпразването от три /едната не през цялото време/

Поначало ние считаме, че задачите за басейните от елементарната математика трябва да се влючат в тестовете за служители в басейновите дирекции - предлагаме да проведем опреснителни курсове, ако трябва.

 

И така, надяваме се сега БДДР, предавайки нашите поздрави на др. инж. Славка К.,  да издаде отрицателно становище за допустимост, за да приключим всички заедно с мъките.

 

 

И сега, към доклада за посетени ВЕЦ на територията на БДДР:

 

21.07-2019г. Каскада Петрохан, водохващане на Студената река

Посещението е при нормално ниво на водите за сезона, тоест при маловодие. Съгласно ПУРБ 2016-2021 на ДР в момента на посещението Не Трябва Да Се Отнема Вода, а тя се краде всичката от НЕК ЕАД, за прослава на каскадата, собственост на Енерго Про, и за да не остава страната без ток.

Поредното нарушение на закона на територията на БДДР, които са прекалено заети да издават разрешителни и положителни становища за нови ВЕЦ-ове, кой от кой по-незаконен! Под водохващането на Студената река не тече нито една капка вода в защитена зона по директивата за местообитания Западна Стара Планина и Предбалкан.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0211-dam/2019-07-20

 

В никакъв случай не настояваме БДДР да отиде и да хване нарушителя НЕК ЕАД, освен ако не открият малко свободно време между незаконните си становища.

 

Накрая обръщаме внимание и на министър председателя - Уважаеми, такава анархия в МОСВ никога не е била! Изключение от това правило е само Дирекция Управление на Водите засега, откъдето понякога, но не винаги, изгрява по някой светъл лъч, както сега за язовир Ястребино. Молим, да вземете мерки!

 

 

За финал отново благодарим за отказа за водовземане от язовир Ястребино и за разбирането и съдействието.

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ