Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 15 януари 2019 г.

Прекършиха мечтата на строителните асове П. Байкушев и В. Чорбаджийски за малка водна каската на р. Благоевградска Бистрица

Дата:
Едни от най-успешните благоевградски бизнесмени – Петър Байкушев и Васил Чорбаджийски, чиято обща фирма „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев” ООД от 23 обществени поръчки през последните години получи 35 642 899,85 лв., се простиха завинаги с мечтата си да влязат в бизнеса с производството на ток от водите на р. Благоевградска Бистрица чрез малка собствена каскада.
Вчера Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” /БДЗБР/ отряза инвестиционните им предложения за строежа на 2 МВЕЦ-а, които бяха нарекли „Бистрица-1” и „Бистрица-3”. Централите трябваше да бъдат построени съответно от фирма „Инертстрой-33” ЕООД на сина на В. Чорбаджийски – Христо Чорбаджийски, и „Менча Електрик” ЕООД, основана през 2014 г. с 2 лв. уставен капитал от П. Байкушев и сина му Димитър Байкушев, бивш общински съветник в Благоевград. Плановете на бизнесмените бяха от двете централи да произвеждат 520 кВт и 620 кВт.
Идеята за водни централи зрее у татковците още от 2006 г., когато те получиха разрешение на строежа им. 2 г. по-късно Байкушев и Чорбаджийски взеха и разрешителни за водовземане от повърхностните води на реката, минаваща през Благоевград, а преди 2 години същите разрешителни бяха прехвърлени на името на двете фирми с участието на синовете им и получиха краен срок на действие 28 май 2028 г.
Междувременно обаче разрешителното за строеж от 2006 г. през 2016 г. загуби правното си действие, поради което сега фирмите бяха решили да атакуват БДЗБР с напълно нови инвестиционни намерения.
Същите обаче се спънаха в новия план за управление на речните басейни /2016-2021 г./, съгласно който на р. Благоевградска Бистрица повече не може да се строят МВЕЦ-ове. Причините са много, а основната е, че повече от 51% от водното тяло са с осушени участъци вследствие работата на построените вече ВЕЦ-ове, което би довело до риск от още по-сериозно влошаване състоянието на реката. Като мотив за отказа екоекспертите са посочили още редица негативни ефекти върху речните екосистеми, промени в хидрологичния режим и фрагментацията на речните биокоридори, промяна в биоразнообразието на флората и фауната и т.н.
Според справка на РИОСВ – Благоевград само през периода 2004-2007 г. през инспекцията са минали искания относно процедури по оценка на въздействието на околната среда за общо 17 ВЕЦ-а на река Благоевградска Бистрица. Реализирани бяха 8 от тях – всичките собственост на фирма „Благоевградска Бистрица” ООД, сред чиито управители беше и синът на Гриша Ганчев – Данаил. По-късно той построи още 2 МВЕЦ-а тук. През 2013 г. Данаил Ганчев, чийто татко започна бизнеса си с търговия с петролни продукти и после навлезе в сферата на производството, хотелиерството и казината, продаде 9-те централи по поречието на река Благоевградска Бистрица, обединени в дружеството „ВЕЦ Енергия холдинг“. ВЕЦ “Бистрица” с каскада от 8 мини ВЕЦ-а и ВЕЦ  „Славово” станаха собственост на „Енерго-Про България” ЕАД заедно с останалите централи, притежавани от Ганчеви – „Пирин”, „Спанчево”, „Катунци”, „Огоста”, „Самораново” и „Карлуково”.
ВАНЯ СИМЕОНОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ