Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 15 януари 2019 г.

ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ - "За чиста природа" - Кюстендил и Сдружение Балканка

БЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ

 

На 16.01.2019г., от 8.30 часа сутринта Инициативен комитет "За чиста природа" -Кюстендил и Сдружение Балканка - гр.София организират протест пред сградата на МОСВ на бул.Мария Луиза №22 в Софиявъв връзка с екологичната катастрофа, която вече се случва в района на Босилеград и която предстои да се случи в най-скоро време в района на Кюстендил, Трекляно и Земен у нас.

На протеста ще присъстват и местни сдружения от Босилеград.

 

https://www.facebook.com/events/370203623556745/


Поводите за протеста са:

  • бездействието на МОСВ още от 2016г. насам срещу мината Караманица в Босилеградско;

  • разрешението за проучване на мина за добив на злато в площ Злогош у нас, която ще отрови питейните води в Кюстендил, Трекляно и Земен;

  • продължаващото изливане в река Струма на отровите от ВЕЦ Пчелина на едноименния язовир до с.Лобош;

  • и още две бъдещи мини за злато на фирма Медголд в района на Босилеград - при село Долно Тлъмино и в поречието на Любатската река, които са притоци на Драговищица и отровите ще идват у нас.

 

За мината Караманица - Босилеградско се оказва, че през 2016г. сърбите са спазили Конвенцията от Еспоо за трансгранични ОВОС абсолютно точно. Предоставили са информация съгласно конвенцията и са поискали в срок от шест седмици /както се изисква от Решение I/4 на страните по нея/ отговор от МОСВ, в който нашите власти са длъжни да предоставят информация какво ще бъде засегнато у нас - подземни води, реки, питейни водоизточници, видове, местообитания, птици, защитени територии и зони, и пр.

 

В писмото - отговор на МОСВ от октомври 2016г. тогавашният министър Ивелина Василева Не спазва срока с осем дена и Не предоставя информацията, която им е изискана от сърбите в съответствие с Решение I/4 на страните по конвенцията от Еспоо. Тоест, българското МОСВ е нарушило конвенцията, а не сърбите! По този начин са развързани ръцете на сръбската страна да прави каквото си иска. Така става възможно мината Караманица да прилага убийствени технологии за добив и флотация на олово, мед и цинк от средата на миналия век.

 

И сега Нено Димов хвърля прах в очите на обществото, че от МОСВ нещо са свършили напоследък:

  1. Попитали били сърбите в какво състояние е река Драговищица. Въпросът е напълно безмислен, защото над границата състоянието на Драговищица е същото, каквото си го знаем и у нас, под границата.

  2. Поискали били информация за мината Караманица. А сърбите са им дали информацията още през юни 2016г. и тя виси на сайта на МОСВ оттогава!

 

Цялата кореспонденция по мината Караманица е на сайта на МОСВ в трите писма ето тук:

https://www.moew.government.bg/bg/izgrajdane-na-pilotna-instalaciya-za-izpitvane-na-flotacionni-procesi-za-izvlichane-na-med-olovo-i-cink-ot-polimetalni-rudi-na-teritoriyata-na-karamanica-obstina-bosilegrad-r-surbiya/

 

На всичко отгоре, министър Димов сподели многократно пред медиите, че според Конвенцията от Еспоо за пилотни инсталации имало срок от две години, в който можело да не се проведе процедура по ОВОС в трансграничен контекст. Това е още една абсолютна Лъжа - никъде в Конвенцията или в Допълнителните Решения на страните по нея през годините няма такова изключение!

 

И, освен че МОСВ не е направило нищо за мината в Караманица, наскоро са одобрили проучването за злато в мината Злогош у нас и вече нищо не може да я спре сега тая мина.

След проучването следва регистриране на откритие и концесионен договор и нищо не може да спре процеса!

При същите проучвания за едната мината за злато на Медголд в Босилеградско - тази в района на село Долно Тлъмино, само за една година питейният водоизточник показва увеличение в съдържанието на арсен от 5.4 на 12.9 пъти над нормата, която е 10 микрограма на литър.

 

А границата на площта Злогош у нас е само на три километра от питейните водоизточници на Босилеград, вътре в площта попадат всички водоизточници на община Трекляно и два на Кюстендил, а много други водоизточници за Кюстендил и Земен са в непосредствена близост до мината Злогош. В район, в който скалите са много богати на арсен и живак, според геоложките данни от публикации на Софийски Университет...

По тази причина дори социализмът не си е помислил да разработва мината Злогош, защото тя ще предизвика увреждане на питейните водоизточници в Кюстендилското краище!

 

А замърсяването на Струма при Кюстендил също е неминуемо, защото там ще се съберат отровите от мините в Сърбия, от новата мина Злогош и от язовир Пчелина. И самите питейни кладенци на Кюстендил са в терасата на река Струма и тръпнат в очакване на отровите.

 

И всичко това само благодарение на безотговорните действия и бездействия на МОСВ и лично на министрите Ивелина Василева /през 2016г./ и на Нено Димов сега, извършени в тежко нарушение на националното и европейско законодателство за опазване на околната среда, водите и хората!

 

Най-лошото е, че изявленията на министър Димов напоследък в медиите, че нямало проблеми, че всичко било наред и че за "пилотни" инсталации и технологии имало гратисен срок от две години, в който не било задължително провеждането на трансгранична ОВОС според конвенцията от Еспоо - което е още една гигантска Лъжа, вече се използват от сръбските власти, които ги цитират тия изявления с упование, сякаш са верни! Например, кметът на Босилеград каза точно това на контрапротеста, който той беше организирал по време на протеста на нашите хора на 4-ти януари. Изглежда министър Димов не осъзнава какви точно ги върши и че сръбските власти тепърва ще се възползват от неговите лъжи на всяка среща и при всички преговори!

 

 Ето за това е протестът, със следните искания:

 

1. Решението на МС за мината Злогош моментално да бъде отменено!

2. Незабавно да бъде прекратена работата на ВЕЦ Пчелина и да му се отнеме разрешителното. За този случай в момента Районна прокуратура София води разследване за престъпление от страна на органи на МОСВ по чл.278в на НК.

3. Декларация от страна на МОСВ, че няма да допуснат двете нови мини на МЕДГОЛД в Босилеградско, съпроводена от предупредително писмо до сърбите, че сме напълно наясно с кумулативните ефекти от техните намерения.

4. Незабавни и твърди действия от страна на премиера по проблемите с мините Караманица и Благодат в Сърбия, включително срещи на най-високо ниво! Тия мини трябва да заработят по съвременните изисквания, а не като в средата на миналия век! Тема за размисъл са и мините в Бор, които тровят по същия начин Тимок, защото тепърва ще се разправяме и за тях.

5. И, разбира се, незабавни оставки на Нено Димов и на Ивелина Василева.

 

На протеста са поканени всички нормални хора от общините Босилеград, Кюстендил, Трекляно, Земен, а и всички останали хора, които не искат същото да се случи и в техните региони у нас.

Управляващите няма да се спрат, докато не превърнат България в разоран лунен пейзаж.

Затова трябва да ги спрем ние!

 

Същия ден ще бъде организирана пресконференция за медиите в БТА от 12:00 часа.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ