Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 31 май 2018 г.

Освобождават пет археологически обекта за строителството на язовир "Луда Яна" Actualno.com

 
 
Пет открити археологически обекта трябва да бъдат освободени, за да продължи строителството на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води в община Панагюрище, предаде кореспондентът на Actualno.com. С тази цел регионалното министерство възложи чрез обществена поръчка на Националния археологически институт с музей (НАИМ) към БАН да извърши спасителни проучвания на обектите.
Един зид и една могила попадат в имота, предназначен за язовир. Една от могилите и едно каменно струпване са в санитарно-охранителната зона. Приоритетна сред всички находки е една могила, която попада в сервитута на подобект за изместване на 110 кV електропровод. Спасителните археологически дейности са предписани от Министерството на културата и трябва да приключат до една година. Строителството на язовир „Луда Яна“ и пречиствателната станция за питейни води се изпълнява по проект за развитие на общинската инфраструктура. Той се финансира със средства от Световната банка и от МРРБ. Изпълнител на мащабния обект е консорциум „Щрабак – Станилов“ по договор на стойност 56 млн. лв. Той трябва да стане готов през 2019 г., но наличието на археологически находки ще забави изграждането му. Водите от бъдещия язовир са предназназначени за водоснабдяване на 45 000 души в община Панагюрище и няколко общини от област Пазарджик.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ