Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 31 януари 2018 г.

Лесотехническия университет кани на кръгла маса на тема „Влажните зони: биоразнообразие и устойчивост“

Факултетът по „ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА“ 
към ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Ви кани да вземете участие в 
кръгла маса на тема „Влажните зони: биоразнообразие и устойчивост“, 
която ще се проведе на 02.02.2018 г. Световния ден на влажните зони 
във Витоша парк хотел, гр. София, ул. Росарио № 1.

Разчитаме на вашето активно участие!


За повече информация:
Елена Цветкова 
КРЪГЛА МАСА
на тема „ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ: БИОРАЗНООБРАЗИЕ И УСТОЙЧИВОСТ“
2. февруари. 2018 г. СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ
ПРОГРАМА
10.30 – 11.00 часа
Регистрация на участниците и кафе-пауза
11.00 – 11.10 часа
Откриване на кръглата маса и представяне на факултета по
“ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА”
11.10 – 11.30 часа
Лекция на тема: Влажните зони в България и Европа
11.30 – 11.50 часа
Представяне на проект Improving the Conservation Effectiveness of Wetlands, финансиран от програма INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“
11.50 – 12.10 часа
Дискусия
12.10 – 12.30 часа
Лекция на тема: „Значение, проблеми, перспективи пред влажните зони на Балканите и в Европа“
12.30 – 12.50 часа
Дискусия
12.50 – 13.10 часа
Лекция на тема: „Инвазивните видове – реална заплаха за влажните зони на Балканите и в Европа“
13.10 – 13.20 часа
2 февруари 2018 година
„Влажните зони за устойчиво градско бъдеще“
13.20 – 13.30 часа
Дискусия
13.30 – 14.00 часа
Кафе-пауза и закриване на кръглата маса


Проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ