Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 29 март 2016 г.

МВЕЦ Соколна, река Габровница при с.Скобелево


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР на 20.03.2016г.  Проверката всъщност е извършена от представители на риболовно Сдружение Мухарски клуб Стримерите, гр.Русе, член на Федерацията на мухарите в България, като и двете организации са партньори в инициативата „Наблюдение на действащите ВЕЦ-ове в България
Резултатите са както следва:

МВЕЦ Соколна, река Габровница при с.Скобелево

Посещенето е при пълноводие, но в реката се изпускат не повече от 15л/сек при най-оптимистична оценка. А минималното водно количество е 150л/сек.
Рибният проход е непреодолим за рибите и другите водни организми в горния и долния си край.

За гореизложеното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Но проблемите с рибния проход са маловажни предвид бруталното неспазване на минималното водно количество дори при пълноводие.

Във връзка с горното, бихме искали да поставим още един ключов въпрос, заради който настощият доклад е изпратен до всички БД:
Надяваме се всички да са се убедили вече във възможностите на БД на цялата територия на страната да осъществяват контрол, при работещи в момента само около 250 ВЕЦ.
И тогава въпросът е - ако се изградят всички инвестиционни планове за ВЕЦ и МВЕЦ - кой и как ще осъществява контрол, при положение че се очаква бройката да надхвърли 900 парчета? Нали не се самозаблуждавате, че ще се справите?

Надяваме се също да сте информирани, че износът на ток за първото тримесечие е намалял с над 50%, в сравнение с предходни години.
И тогава - в условията на свръхпроизводство на ток и намаляващи нужди на регионалния пазар - какво ще го правим проклетия ток?

Ето защо отново предлагаме да преосмислите политиката си по продължаващо издаване на разрешителни за нови и нови ВЕЦ, или за продължаване на действащите разрешителни. Надяваме се да разбирате до какво може да доведе това.

Ще изразим още една надежда - дано в скоро време да организирате по някакъв начин още една обща среща на всички БД със заинтересованите страни във връзка с ПУРБ 2016-2020, каквато организираха миналата година WWF и СДП Балкани.  Имаме още толкова много неща да Ви казваме, но за съжаление ние нямаме възможности да я организираме.

Надяваме се по описания случай на МВЕЦ Соколна да направите проверка и да ни информирате за резултатите от нея.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ