Карта на действащите ВЕЦ в България

събота, 12 март 2016 г.

Рибари излизат на протест срещу изграждането на ВЕЦ на река Златна Панега

Сборният пункт е в 9 ч в неделя пред сградата на кметството в с. Румянцево
 
Рибари организират протест срещу изграждането на ВЕЦ Румянцево II на река Златна Панега. Защитниците на реката ще се съберат в 9 ч тази неделя пред сградата на кметството в Румянцево, община Луковит.
 
Според инициаторите, ако проектът бъде осъществен, резултатът ще е унищожаване на един от най-богатите на риба участъци от реката и прекъсване на сезонната миграция на рибите, което ще е пагубно за цялата екосистема.
 
WWF България приветства инициативата на заинтересовани групи да се самоорганизират в опит да защитят природата на важно за тях място. Гражданската активност често е единствената възможност да се опазят естествени зони, които са важни не само за биоразнообразието, но и за много хора, които изкарват прехраната си или упражняват хобито си в тях.
 
Организатори на протеста са спининг клуб „Стари видри“, мухарски клуб „Стари видри“, риболовен клуб „Балканка“ и Федерация на мухарите в България.
 
WWF активно си партнира с риболовните клубове и по-специално, с риболовен клуб "Балканка", включително и по отношение проблемите с ВЕЦ Румянцево I и II.
 
Случаят с ВЕЦ Румянцево II е изключително проблемен и там наблюдаваме сериозни нарушения. Освен чисто принципния проблем, че този ВЕЦ не би следвало да бъде допускан в подобна защитена зона от Натура 2000 и факта, че това инвестиционно намерение застрашава една изключителна река, в административната преписка по този случай има необясними разминавания. Обстоятелството, че в решението на РИОСВ Плевен са допуснати груби противоречия, дава основания да се мисли, че може би в конкретния случай има нещо повече от опит за заобикаляне на закона. Искрено се надяваме компетентните органи да предприемат необходимите действия по този въпрос.
 
За съжаление, случаят не е изолиран. През тази седмица рибари и жители на село Своде, община Правец, остро се противопоставиха на намерението в селото им да бъде изградена водноелектрическа централа на река Малък Искър. Недоволните изразиха възражения, показващи, че проектът е в противоречие с плана за управление на реките в дунавския район.
 
Нещо повече, ако разгледаме над 160-те водноелектрически централи, построени след 2000 г., бихме стигнали до извода, че вероятно повечето са изградени с известни нарушения на законите. Основното е допускането им без адекватни оценки и в нарушение на европейските директиви. Въпреки че от формална гледна точка повечето ВЕЦ имат разрешителни, от гледна точна задълженията на държавата ни по отношение на европейските директиви, повечето ВЕЦ са допуснати, построени и оперирани в нарушение на общностното право. Поради тази причина WWF България изпрати миналата година жалба до Европейската комисия за нарушение на три директиви.
 
WWF България безусловно вярва, че възобновяемите енергоизточници трябва да бъдат развивани и ползвани. Тяхното изграждане и експлоатиране обаче не бива да става за сметка на биологичното разнообразие или да уврежда по какъвто и да било начин природата. Нуждата ни от чиста енергия не бива да бъде противопоставяно на опазването на природата.
 
Повече за протеста в Румянцево, можете да научите от страницата на събитието във Фейсбук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ