Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 30 април 2024 г.

Медиен мониторинг


29 април 2024

Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на ... - 3e News
Така, ако за сравнявания период на миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 881 976 MWh, през настоящата 2024 г. то се увеличава до 950 060 ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ