Карта на действащите ВЕЦ в България

събота, 9 юли 2022 г.

Сигнал от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ София и естествено - до БДДР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население, затлачването на язовири в Пояс I на СОЗ  кал и други произведения и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Ви уведомяваме, че вчера, на 06.07.2022 от отдела за контрол на сдружението беше извършена проверка на клуба в Горни Окол на територията на БДИБР и РИОСВ София - едно любимо ИП на тези две учереждения, те си знаят защо.

 

И така, при проверката се установиха най-малко две езерца, които се пълнят с кал

И

гордият ............. им е изкопал едни улеи - един е показан на прикачената снимка, за да ................ калта право в Околска река, позната нам още като Уйна или Вуйна,

Която

се зауства при  Уйни дол право в Пояс I на Санитарно Охранителната Зона на Язовир Искър, където е забранено дори да стоят хора по бреговете на Язовиро.

 

И ето сега да видите Какво изтича по реката към Язовиро в период на маловодие, което си личи по количеството вода...

https://www.youtube.com/shorts/bvXIxr7gf9k

 

Още по-интересното Е, че Вий сте се съгласили с процесния .............. , издали сте Му всички видове разрешителни и решения с цел облекчения за инвеститоро и следващи се Нему облаги, за да може Той да .............. засега с кал, а после и с други работи вододайната зона на Язовиро.

Как сте го разрешили тове Нещо, абсолютно не ни е ясно!

 

Настояваме в никакъв случай да не се извършва проверка по този сигнал от страна на РИОСВ София и БДДР, освен ако не намерят малко свободно време в иначе натовареното си ежедневие и стига да не притесняват ........... да реализира иначе благородното си намерение. За целта е най-добре да Го предупредят, че ще Го проверяват, за да спре източването на калта от езерцата навреме И да продължи след проверката...

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

С непресъхващо уважение,

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ