Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 14 април 2021 г.

Възражение на сдружение Балканка срещу поредното безобразие, тоест инвестиционно предложение, допуснато на територията на БДИБР и РИОСВ Пазарджик

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, да приемете нястоящото Възражение.

 

Същото изпращаме и на РИОСВ Пазарджик, и на община Белово, с цел те да видят какви нарушения на действащото законодателство са на път да допуснат за пореден път връз река Яденица, която, за лош късмет на замесените лица, е една от най-любимите ни реки!

 

Повод за Възражението е следното недоустимо становище за допустимост на БДИБР:

https://earbd.bg/files/File/Stanovishta_dopustimost/2021/April/%d0%9f%d0%a3-01-287(1).pdf

 

 

Става дума за покриването на река Яденица в чертите на гр.Белово, с последваща реализация на пешеходна зона върху реката, както и за разни прагове и т.н. под покриването.

 

Ние намираме становището на БДИБР за доста бедно откъм цитиране на забраните, относими към процесното ИП.

Така например:

Пропусната е забраната по чл.143 от ЗВ, която за сведение на БДИБР гласи:

Чл. 143. За защита от вредното въздействие на водите се забранява:

................................................................

4. извършването на строежи над покритите речни участъци;

 

От друга страна, реализацията на всяка пешеходна зона представлява строеж по смисъла на ЗУТ. Предлагаме на БДИБР да се справят с пълния списък на категориите строежи, обективирани в чл.137 и свързаните с него чл.54, чл.147 и чл.151, ал.1 от ЗУТ.

Така например, ще стане ясно на БДИБР, че всички видове инсталации , както и паркове, градини и озеленени площи до и над един хектар попадат в някоя от категориите "строеж" по смисъла на ЗУТ, както и всякакви временни постройки, паркови елементи и пр.  по пешеходната зона също така.

 

Следователно от гореизложеното, ако се покрие реката, абсолютно никакъв строеж не може да се изпълнява върху покритието.

 

От друга страна, БДИБР правилно е посочила, че засегнатият участък от реката попада в РЗПРН. Следователно, покриването Му, както и изграждането на прагове и прочее неща вътре в коритото ще лиши населението от възможността да наблюдава какво точно се случва под покритието, а река Яденица Не е от най-спокойните реки на света!

 

Дребна и маловажна подробност ние считаме факта, че според БДИБР светлият отвор в горния край на речното корито между съществуващите стени бил варирал между 5.5 и 8.0 сантиметра, но нека не изпадаме в дребни сметки.

 

По-важното е друго - оставете река Яденица на мира, ако обичате!

Търсите си белята!

Съобщаваме Ви, че сега няма да се занимаваме на този етап с процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, освен ако наистина допуснете процесното ИП.  

Ако не се откажете от иначе благородното намерение да усвоите реката, ще обжалваме и всяко разрешително на БДИБР за ползване на ПВО, което БДИБР неминуемо ще трябва да издаде.

Затова е толкова важно да се справите качествено със забраните за процесното ИП от относимото законодателство.

 

Не на последно място Ви уведомяваме в качеството си на изключителни експерти на тема конструктивна сигурност на сградите и съоръженията у нас, а така също и като членове на НЕСУТРП всеки път, когато им потрябват конструктори за решаване на сложни конструктивни проблеми, а така също и в качеството си на рецензенти на 9 /девет/ от ръководствата по конструктивната система ЕВРОКОД,

 

ЧЕ

Описаната конструктивна система е най-неподходящата възможна за покриване на река! Метални греди и ламарино стоманобетонна ребреста плоча ли, бе Уважаеми? Непосредствено над Река?

Ами като се скапе антикорозионната защита на гредите, Кой ще влезе отдолу да изчисти ръждата и да възстанови покритията?

Ами като корозира ламарината, Вий знаете ли какво ще стане с плочата от климатичните въздействия при високата влажност и честото размръзване и отмръзване на бетона в тънките ребра? Да Ви заведем и да Ви покажем в София пасарелката на конната база, да видите какво става когато конструкцията е на сухо, а не над река, А? Тая конструкция над реката явно някой хидротехник Я е измислил, от сорта на същия, който щеше да "усвоява" и коритото на Марица в Пловдив...

 

И на последно място уточняваме, че сигурно има и по-лесен начин Белово да бъде отнесено от реката когато Тя се ядоса, но в момента ние не се сещаме за такъв!  Дори няма да Ви обясняваме какво би станало, когато реката домъкне някое дърво и го заклини в горната част на "пешеходната" зона. Дърво може да се заклини и сега в някой от мостовете, но като го прехвърли, реката може пак да се върне в коритото си...

 

Както и да е, във връзка с гореизложеното, Молим:

1. БДИБР да си оправи становището за допустимост, като обяви процесното ИП за недопустимо във връзка с изрична забрана по член 143, предложение четвърто от ЗВ!

2. РИОСВ Пазарджик да ни уведомява на всеки етап от процедурата по реда на глава шеста от ЗООС за процесното ИП, за да вземем мерки!

 

Молим също така РИОСВ Пазарджик и БДИБР да ни изпратят входящи номера на това Възражение!

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ