Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 30 юни 2020 г.

Заповед за забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти

Заповед № РД09-424/28.05.2020 г. на министъра наземеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Заповед №РД09-69/01.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА е публикувана на интернет страницата на МЗХГ в следните рубрики:

   1.  Актуално
(https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/);
   2.  „Сектори – Рибарство – Заповеди на министъра на земеделието,
храните и горите – Заповеди за забрана"
(https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/ribarstvo/).

Огромен труд от Сдружение Балканка за този успех.

Обърнете внимание на новата т. 4.3. Това е предложено от ЦРОО-то и яз. Пчелина става първия язовир в България в режим "хвани и пусни" за всички видове риба след тровеното от последната година. Уникално.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ