Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 1 септември 2019 г.

Престъпна сеч - Многоцелеви Доклад на сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ Перник, БДЗБР, община Земен и Областния Управител на област Перник

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения, пресъхването на езера в национални паркове и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание следния специален доклад относно престъпления по чл.278в в района на община Земен и община Кюстендил.

 

 Докладът е изпратен и до община Земен и до Областна Управа Перник по очевидни причини.

 

И така, на 31.08.2019г. извършихме проверка по поречията на реките Драговищица и Треклянска /Раянска/ и по някои от притоците им.

 

На Драговищица малко преди Олтоманци установихме строителен обект за някакъв горски път, за който е извършена сеч, значително надвишаваща необходимата за който и да било горски път.

Над левия бряг на реката е изсечена огромна площ, която може да събере няколко ТИР-а и това не е необходимо за горски път!

 

Частично, в продължение на около 50 метра, е изсечено и приоритетно за опазване в рамките на ЕС местообитание 91Е0 на левия бряг на реката, а на десния бряг е изсечена и ивица покрай мантинелата на пътя и е заравнена напълнно безсмислено.

Над реката, пак на левия й бряг, се е образувал сипей, който вече не е укрепен от дървета, и ще се свлече, за да задръсти коритото в най-неподходящия момент!

 

За описаното можете да се убедите от следното видео:

https://www.youtube.com/watch?v=VaFChbgQze0&feature=youtu.be

 

 

На Треклянската река и притоците й установихме обаче много по-лоша сеч!

 

На Дивлянската река /ляв приток на Треклянска при разклона за Трекляно/, от моста нагоре, до помпената станция в терасата на реката, през последната седмица частично или изцяло е изсечена крайбрежна растителност и дървета най-безмилостно! Така и в този участък е увредено приоритетното за опазване в рамките на ЕС местообитание 91Е0 - елши и върби.

За описаното можете да се убедите от следното видео:

https://www.youtube.com/watch?v=o5jG3ahWGRQ&feature=youtu.be

 

Също така, през есента на миналата година са изсечени същите дървета по поречието на Треклянска /Раянска/ от кметството на село Враня стена, до Раянци.

На някой явно много Му е харесала тая дейност и парите, които са спечелени и разделени, и сега дейността продължава по Дивлянска, включително и в района на село Дивля.

 

Ето защо сега информираме кмета на община Земен и Областния Управител на област Перник, че деянието е забранено от Закона за Водите, от ПУРБ 2016-2021 на ЗБР и от ЕО на ПУРН 2016-2021 на ЗБР!

 

Нещо повече - Деянието представлява престъпление по смисъла на чл.278в от Наказателния Кодекс - увреждане на защитена зона от мрежата Натура 2000, в случая ЗЗ Земен BG0001012!

 

Информираме също така кмета на община Земен и Областния Управител на област Перник, че подобни дейности, когато са маскирани под формата на "почистване на речните корита", според ЗВ се организират от кмета - в урбанизираните територии, и от областния управител - извън урбанизираните територии. В конкретния случай дървета са рязани навсякъде!

 

За подобни нарушения - унищожаване или увреждане на приоритетно местообитание 91Е0 - вече се води разследване от Районна прокуратура Пазарджик срещу Областния Управител на Пазарджик и срещу фирмата, която извърши сечта в ЗЗ Яденица и изряза елшите по бреговете на едноименната река!

 

Разбира се, ние сега поемаме задължението да уведомим Главна Прокуратура за престъплението и в настоящия случай.

 

Извън законовите нарушения, информираме кмета на община Земен и Областния Управител на област Перник, че изрязването на дърветата, които укрепват бреговете на реките срещу ерозия, Не Намалява риска от наводнения, а го УВЕЛИЧАВА, защото води до подкопаване на бреговете и свличане на скатовете, срутване на откоси и натрупване на баластра и наноси на най-неподходящите места и излизане на реките от коритата им. Затова всички нормативни и поднормативни актове Забраняват да се секат дървета по бреговете на реките, да не говорим за случаите, когато те формират приоритетни местообитания.

Според приложимата нормативна уредба, единствено е допустимо да се режат прорастнали във водните течения дървета и такива, които са опасно наклонени по бреговете и има риск да паднат в коритото. Тези наклонени дървета се оценяват от ИАГ и се маркират, преди да се секат!

В проверения от нас участък по Дивлянска нямаше Нито Едно Маркирано Дърво сред отсечените!

 

Ето защо се надяваме сега БДЗБР и РИОСВ Перник да извършат проверка в описаните от нас участъци на реките и да разпоредят незабавно спиране на новата сеч, както и да наложат съответните административни наказания на всички съучастници в деянията по Драговищица, Треклянска и Дивлянската река!

 

 

На второ място в този доклад информираме БДЗБР и РИОСВ Перник, че проверихме също така ВЕЦ Драговищица и ВЕЦ Пчелина.

И двата ВЕЦ-а не работеха в маловодието, въпреки че язовир Пчелина преливаше.

 

Допълнително ще споделим, че миналата седмица най-после давахме показания в Главна Дирекция Национална Полиция по разследването им за унищожението на река Струма от ВЕЦ Пчелина със съдействието на РИОСВ Перник, БДЗБР и МОСВ, пак в ЗЗ Земен.

Както знаете, прокуратурата отдавна работи по този наш сигнал и се очаква в най-скоро време да арестува виновните лица от тези учереждения, пак заради престъпление по 278в от НК.

 

Накрая на този доклад молим от БДЗБР и РИОСВ Перник да ни уведомят за резултатите от проверката им по гореспоменатите три реки, включително и дали изобщо са проведени необходимите процедури по ЗВ и ЗБР преди установената от нас незаконна сеч на крайбрежна растителност.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието!

 

С непресъхващо уважение


Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ