Карта на действащите ВЕЦ в България

събота, 25 август 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно проверки на сдружението на територията на БДДР и БДИБР на 19 и 20.08.2018г.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме настоящия доклад относно проверки на ВЕЦ на територията на БДИБР и БДДР.

 

Преди доклада Ви уведомяваме, че проверките бяха тематични, свързани с филм, който телевизия Дойче Веле засне у нас. В обичайния стил на сдружение Балканка ние поехме ангажимент преди време пред Вас, да покажем на целия свят нашите съвместни успехи. След конкурс, избрахме телевизия Дойче Веле за партньор по този проект. Основният ни критерий за избор беше големината на аудиторията и продължителността на филма. В случая Дойче Веле спечелиха, след като предложиха едночасов филм, с превод на 14 /четиринадесет/ езика, който ще бъде показан навсякъде по света.

 

На 19.08 /неделя/ посетихме няколко хидротехнически съоръжения. С характерния за нас конструктивен подход, представихме пълния блясък на хидрортехническата мисъл у нас, подпомагана активно от Вас.

 

На 20.08 /понеделник/, посетихме някои други хидротехнически съоръжения и пак представихме най-значимото от постигнатото.

 

И останахме много неприятно изненадани, когато разбрахме, че от МОСВ сте отказали да дадете изявление по темата и да отговарятее на въпроси за устойчивото използване на хидроенергийния потенциал на страната, за което Вие отговаряте. Тоест, не че сте отказали съвсем, ами е предложено интервю през септември..., стига да има кой да Ви чака.

 

Трябва да разберете едно нещо - да докараш в България телевезионен екип на Дойче Веле никак не е лесно, дори и за нас.

Ако не ни вярвате - опитайте се да ги докарате Вие.

Затова не приемаме Вашия отказ да давате интервю и да представите успехите си пред света така, както ги представяте пред нашите медии от време на време!

Трябва да имате предвид също така, че когато организираме такива неща, ние не можем да уточним предварително точната дата, на която ще Ви искат интервю, защото винаги се разчита на неподправените и естествените Ви и на собствениците на ВЕЦ-овете, разбира се, реакции, за да стане филмът по-автентичен и завладяващ.

От друга страна, снимачният екип, който е изключително скъпо платен, не би могъл да Ви чака цели две седмици, тъй като филмът ще стане много скъп, да не говорим как би могъл да дойде отново, според Вас..Надали ще Ви се представи друг случай Вашата дейност и усилията, които полагате, да бъдат показани на цели 14 /четиринадесет/ езика пред целия свят, нали така?

 

Намираме също, че, отказвайки да давате интервю, Вие отказвате да представите България в най-добрия й образ пред света! Това е много неприятен провал на отдел Връзки с обществеността и медиите, за който не може да има извинение и ръководителят на този отдел трябва да бъде уволнен н е з а б а в н о. Той, този отдел, така или иначе си е един провал от самото начало при новото ръководство на ведомството, тъй като никога рейтингът Ви не е бил по-нисък, за съжаление, и вината е само на този отдел!

 

Нещо повече - поканата за интервю беше приета от МРРБ, от МЕ, от Асоциация Хидроенергия, от Главна Прокуратура и пр., и само от МОСВ сте отказали!

 

И тъй като сега поемаме ангажимент до края на годината за един едночасов филм и на CNN /за съжаление само на един език/, молим,  да ни уведомите при какви условия бихте били готови да давате интервюта, ако Ви се обадят и Ви попитат за следващия ден. Например - в кое време на годината в МОСВ ще има някой /който и да било/, който да отговаря на въпроси по темата за реките. При толкова много отдели, дирекции, ресорни заместник министри или самия министър дори, все някой някога би трябвало да се завърти в министерството, тъй като на нас ни трябва не повече от един от изброените да е налице.

Ако не можете да осигурите такъв човек, кажете ни, за да дообмислим дали да каним която и да е световна телевизия, без да можем да разчитаме на Вас така, както Вие на нас - има се предвид, че която и да е телевизия, поканена от Вас, ще получи интервю без проблем от нас.

 

Настояваме за по-отговорно отношение по този въпрос, защото темата за отразяване от CNN ще бъде как се почистват реките в България и борбата с риска от наводнения! Тоест, това е актуалната тема, по която успехите Ви напоследък са още по-големи, отколкото с ВЕЦ-овете, на които проблемите вече леко поостаряха.

 

Може би не разбирате, че когато откажете изявление, всяка разумна медия винаги отбелязва Вашия отказ в самия филм, и това прави още по-лошо впечатление на аудиторията.

 

Както и да е, белята вече е станала.

И сега отбелязваме, че посетихме култови съоръжения на територията на двете дирекции. Едното е собственост на евродепутат, другото е финансирано с Европейски средства по програмата КЛЕЕВИ на Райфайзен банк, а третото от ЕБВР.

Посетихме, разбира се, и гордостта на хидроенергетиката - язовир Цанков камък, който за съжаление, пак Тече ли Тече, както Ви бяхме предупредили. Въпреки че с ентусиазирано разрешение от Ваша страна миналата година нарушителите от НЕК /предупредени сме да не използваме думата "престъпници", че правела лошо впечатление на по-чувствителните от Вас/, го източиха до дъно и пресушиха река Въча безброй пъти.

 

Какво установихме при посещенията, представяме както следва:

 

19.08.2018г

1. МВЕЦ Чурековска на едноименната река на територията на БДИБР.

При посещението се установява, че задбаражното езеро на река Чурековска е задръстено догоре с наносни материали от наводнение. Водохващането не отнема вода, а коритото на реката под водохващането най-после е изчистено горе долу. Поздравяваме БДИБР за усилието да накарат собственика.

Обръщаме внимание на БДИБР, че сега трябва да се реши къде собственикът да изнесе и депонира наносите от езерото, което в момента не може да събира вода. Второто водохващане на левия приток - Лявовска -  просто не ни стигна времето да го снимаме, но при вливането си в Чурековска рекичката едва църцореше, което значи, че при водохващането на Лявовска се отнема вода в обичайния стил на гордите хидроенергопроизводители у нас.

За описаното можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0337-dam/2018-08-19

 

2. МВЕЦ Гашня на едноименната река на територията на БДИБР.

Посещението е при маловодие и въпреки това ВЕЦ-ът работеше. Рибният проход е затапен напълно, но за разлика от предишни проверки, сега е вградена една стоманена тръба от порядък ф60, през която в реката се изпускаха точно 7 /седем/ литра в секунда, измерени с хидравлично витло на сдружението. Реката е само на локви, но поне коритото е почистено.

Задбаражното езеро е запълнено с наноси.

Трябва да споделим, че сега брахме голям срам пред чужденците. Надявахме се след предаването по НОВА от ноември 2017 БДИБР да е накарала собственика да спазва условията на разрешителното и затова заведохме телевизията на този ВЕЦ.

Между другото - в момента БДЗБР може да измери изпусканото водно количество в реката много лесно и супер точно. Измерват светлия диаметър на тръбата и напора, тоест отстоянието от тръбата до водното ниво в езерото и готово - водното количество се определя елементарно и свръх точно.

За описаното можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0059-dam/2018-08-19

 

По отношение на гордостта на хидроенергетиката и на МОСВ - Цанков камък, ще споделим само, че там телевизията направи уникални кадри, а ние отправихме послание до европейските данъкоплатци за другата Ваша и на НЕК гордост - бъдещия в минало време язовир Яденица. Иначе Цанков камък си тече през баирите най-спокойно, въпреки усилията Ви заедно с НЕК да спрете течовете. Въпросът е - НЕК плаща ли си за водата?

Подробности ще гледате във филма, когато стане готов и Ви го изпратим на 14 /четиринадесет/ езика през септември.

 

20.08.2018г

3. ВЕЦ Прокопаник на река Искър на територията на БДДР.

Ситуацията е обичайна - през рибния проход протичат не повече от 70 /седемдесет/ литра в секунда в нарушение на разрешителното. Задбаражното езеро е пълно с тиня. Следи от еутрофикация на повърхността на водата - непрекъснато излизат мехури от парникови газове. Има и малко боклуци в езерото.

За описаното можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0227-dam/2018-08-20   

 

Моля, да обърнете внимание на последния клип в линка - в него участват приятелите ни каякарите. Няма да споделим с Вас какво те споделиха за Вас, когато разбраха, че между ВЕЦ Церово и ВЕЦ Лакатник ги чакат още поне три парчета с любезното Ви съдействие, за да не ни обвиняват ПАК в непристоен език.

 

Накрая на този доклад Ви обръщаме внимание върху следното:

В момента всички собственици на ВЕЦ пускат по пет капки вода на час, защото знаят, че Вие не можете да измерите водното количество точно. При това положение законът е нарушен, а Вие можете да си изхвърлите разрешителните си за водовземане в коша, да не говорим какво още може да направите с тях, за да не използваме непристоен език.

Как смятате, че това ще продължава вечно? Какво точно вършите в тия дирекции, освен да издавате разрешителни, които никой после не спазва и Вие си живейкате най-щастливо, взимаки заплати от нашите данъци и криейки се от медиите? Това наистина е уникално нахалство от Ваша страна!

И от друга страна, разбира се, в момента собствениците на ВЕЦ-ове Ви се подиграват, надяваме се да го съзнавате.

 

Разберете едно нещо - ние няма да спрем, докато не покажем на целия свят какви ги вършите. За следващия път само кажете коя телевизия искате...

Ако искате конференция в Европейския парламент - също няма проблем, отсега Ви обещаваме и такава.

 

Надявайки се на каквато и да било поне малка отговорност от Ваша страна, Ви напомняме да уволните целия отдел връзки с обществеността незабавно!Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ