Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 24 юни 2018 г.

Доклад за наводнението в София и за ВЕЦ на територията на БДДР и БДЗБР


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме доклад на сдружението относно ВЕЦ-ове в ДРБУ и ЗБРБУ.

 

На първо място преди доклада Ви информираме за още едно наше участие в национална телевизия след наводнението в София, заедно с проф.Рачев - виден наш климатолог от СУ:

https://nova.bg/news/view/2018/06/19/219234/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81/

 

За съжаление при Милен Цветков не ни стигна времето за едно от най-важните неща, а именно бъдещия ПУ на ПП Витоша. Понеже всички Вие се гласите 40% от площта на парка да стане зона за строителство и Пак да сечете на воля, Ви предупреждаваме най-настоятелно да не го правите!

Защото като изсечете и Витоша, следващото наводнение ще отнесе София в Дунава, заедно с всички Вас.

За нас тогава ще е слаба утеха, че ще покажем на цяла България Кой е Виновен! Предлагаме отсега на БДДР да включи мерки в ПУРН, защото някой ден Боянската и Дреновишката реки наистина ще отнесат София, понеже кметицата е учителка по руски и не знае, че има едно нещо, което се нарича "Дъждовна Канализация" и шахтите трябва да се чистят от време на време. И въпреки предупрежденията от горното интервю, никой не чисти шахтите вече пет дена след наводнението! Ето Ви доказателства от днес:

https://www.youtube.com/watch?v=QSMfO7avY6o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QXCNwWEBExs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_QoB7vjJ74E&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=-5V6XeYFzE4&feature=youtu.be

 

Затова предлагаме БДДР да уведомят кметицата за риска от наводнение на града и да й разпоредят да вземе мерки за привеждане поне на дъждовната канализация в експлоатационна годност.

 

Но, като се върнем на Витоша, специално за БДДР, които са дали положително становище за новия ПУ на ПП Витоша, споделяме следната информация - през 1983 г. Дреновишката река излезе от коритото си и сегашния булевард Петко Тодоров /тогава Младежки проход/ стана п л а в а т е л е н, от което в подлеза на Пенчо Славейков имаше жертви, без Витоша да е изрязана и при положение че тогава шахтите на дъждовната канализация се чистеха идеално, а градът беше два пъти по-малък! Тогава самият дъжд беше многократно по-силен, отколкото този от миналата седмица. Ако се случи сега такъв дъжд, София ще отплува.

По-важното - коритата на всички реки в София са вкарани в открити и покрити канали отдавна. Сеченията на тия канали са оразмерени при тогавашните условия - запазени гори по Витоша и множество мочурливи зони под околовръстното, които да служат за ретензионни обеми при наводнения. Понастоящем Витошката яка е напълно урбанизирана, а Витоша е под угрозата да бъде изсечена. Ако се продължи с това сечене и застрояване на самата Витоша, всички дъждовни и речни канали в София трябва да се преоразмерят наново - още повече като се имат предвид климатичните промени, които ще доведат до много по-неравномерни валежи.

Изслушайте най-внимателно какво казва проф.Рачев в горното интервю - каналът на Перловската река миналата седмица е бил пълен догоре, а дъждът не беше и наполовина толкова голям, колкото през 1983г.

 

Имайте го предвид това, когато решите, че ще сечете и застроявате още 40% от Витоша или ще я превърнете в една голяма ски писта - то ще доведе до още по-голяма неравномерност в оттока на реките в планината.

Затова - най-добре се откажете от новия ПУ на ПП Витоша навреме, призовавайки на помощ остатъците от достойнството си, хем и без това от старите Софиянци няма кой да Ви позволи да го направите това нещо.

 

На второ място в този доклад Ви обръщаме внимание на факта, че през промени в ЗООС е вкарана промяната на ЗРА за рибните проходи, за която Ви информирахме в предишен доклад. Представили сме в КОСВ предложения по този въпрос.

Надяваме се да ни поканят на обсъжданията в комисията и да ни дадат думата.

За тези от членовете на КОСВ, които не знаят, предстои наказателна процедура от ЕК във връзка с ВЕЦ-овете у нас. Промяната на ЗРА, ако не стане по-смислена, заедно със срамната промяна на чл.118ж от ЗВ, само ще ни утежнят положението и в скоро време ще трябва да ги променяте пак.

 

Специално за госпожа Ивелина Василева прикачваме следния линк, за да разгледа какво е бъдещото положение по река Искър и да види какъв ще е кумулативният ефект от 35 парчета едно до друго някой щастлив Божи ден, което тя и колегите й от КОСВ услужливо узакониха през промяната на 118ж от ЗВ:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/HPP_at_the_Iskar_River.jpg

 

Ще Й обърнем внимание също така върху факта, че задбаражните езера на всичките съществуващи ВЕЦ по река Искър в момента са пълни с тиня, с надеждата да си представи наживо какво ще стане някой ден при висока вълна от проливни дъждове и снеготопене по поречието на най-дългата река на България.

Като стана дума за тиня, може би не би било зле компетентните БД да накарат гордите инвеститори в техните РБУ да я поизчистят малко, но ние не настояваме за това, освен ако не им остане малко време между писането на планове и програми - има се предвид времето на Басейновите Дирекции, а не на инвеститорите.

 

На трето място преди доклада Ви информирам за новата ни кореспонденция с Европейските финансови институции, които са финансирали ВЕЦ по нашите земи, но повече няма да финансират. За причините можете да се запознаете от следния линк:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/POSITION_EIB_HYDROPOWER_GUIDELINE_DRAFT1.pdf

 

На четвърто място реди доклада Ви обещаваме изключителен медиен интерес относно Вашите скорошни и по-отдавнашни действия навсякъде по света. Има се предвид че интересът ще е навсякъде по света - най-много сред държавите основни донори на ЕС, а Вашите действия са си у нас, разбира се.

Ще поканим някоя от световните телевизии в скоро време да представи  постиженията Ви, като смятаме да обосновем посланието ни към ЕК да спрат да финансират корупцията у нас и ще използваме като примери за хипер безсмислено харчене на пари Цанков камък и най-вече Яденица, естествено, а така също и множество малки ВЕЦ, финансирани с Европейски средства. Ако ни остане време в предаването, пак ще се върнем на ПСОВ Душанци и на ПСПБВ Бързия. Обещаваме Ви до края на годината половин час в праймтайма на някоя от най-големите телевизии по света. Те ще Ви потърсят за коментар някой ден.

 

И сега към самия доклад:

 

26.05.2018г. ВЕЦ Черепиш на река Искър, на територията на БДДР.

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.

Негативната оценка на този ВЕЦ е заради кумулативния ефект с всички останали настоящи и бъдещи ВЕЦ в Искърското дефиле - това е престъпление срещу природата и реката.

Този ВЕЦ е много по-добре поддържан от каскадата Среден Искър.

Рибният му проход обаче е от неправилната страна на реката и преминава през тунел в стената, а това не е правилно.

Задбаражното езеро е започнало да се задръства от тинята.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0321-dam/2018-05-26

 

 

09.06.2018г. мВЕЦ Баба Цвета на реките Градевска и Стружка, на територията на БДЗБР /кой го измисли това име за ВЕЦ???/

Посещението е по време на строителството.

Десният бряг на речното корито е ликвидиран напълно. Представлява разоран лунен пейзаж, с напълно унищожена крайречна растителност, в тежко нарушение на ЗВ!

Напорните тръбопроводи никога не трябва да се прокарват по бреговете  на реките. Предстои ерозия, а някой порой може да изкопае и отнесе целия тръбопровод.

Има пътища за тая работа. Как изобщо някой е одобрил тоя проект, и защо тръбопроводът е разположен в речното корито, което е публична държавна собственост, абсолютно не ни е ясно.

Рибният проход е неправилно проектиран и изпълнен. Типично за гордата Българска хидротехническа мисъл.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0499-dam/2018-06-09

 

Накрая на този доклад настояваме по него да не се извършват проверки, които да докажат, че всичко е наред, защото нищо не е наред, както винаги.

 

Благодарим за разбирането и съдействието. Гответе се за въпроси на голяма чужда телевизия /най-вероятно Германска/ до края на лятото.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ