Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 27 ноември 2023 г.

Медиен моиторинг27 ноември 2023

Производството на електроенергия към 19 ноември 2023 г. намалява с 21.46 - 3e News
Участието на базовите и водноелектрическите централи (ВЕЦ) в енергийния баланс на страната продължава да се свива. Затова пък дела на ...До края на 2024 г. трябва да бъдат пуснати два хидроагрегата в ПАВЕЦ "Чаира"
Не се осъзнава важното място на ВЕЦ-овете в енергийната система на България (СНИМКИ).Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ