Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 18 юли 2023 г.

Медиен мониторинг17 юли 2023

"ЕНЕРГО – ПРО" инвестира над 400 000 000 лв. в Дупница, вдига (ПАВЕЦ) към ВЕЦ ...
"ЕНЕРГО – ПРО" инвестира над 400 000 000 лв. в Дупница, вдига (ПАВЕЦ) към ВЕЦ – Самораново, К. Костадинов: Ставаме енергиен център с ТЕЦ- Бобов дол!Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 9 юли расте с 34.71%, а в разпределителната
На този фон дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в сравнение с по-ранни отчетни периоди от тази година отново се подобрява, ...
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ