Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 30 декември 2021 г.

"ВиК" - Перник прави прединвестиционно проучване за повишаване мощността на турбините на ВЕЦ "Студена"

 

"ВиК" - Перник прави прединвестиционно проучване за повишаване мощността на турбините на ВЕЦ "Студена"

  BOBSTH 14:00:01 22-12-2021
RI1354BO.011
Перник - ВЕЦ

"ВиК" - Перник прави прединвестиционно проучване
за повишаване мощността на турбините
на ВЕЦ "Студена"
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2541759

Перник, 22 декември /Елка Робева, БТА/
"ВиК" - Перник прави прединвестиционно проучване за повишаване мощността на турбините на Водноелектрическа централа /ВЕЦ/ "Студена", съобщи на БТА управителят на дружеството Борислав Иванов. По думите му съоръженията са много стари - от средата на миналия век и са с нисък коефициент на полезно действие. В момента мощността им е по 240 киловата. По данни на проектанти показателят може да достигне по един мегават за всяка, което е четири пъти повече, обяснява управителят. Според него, ако работят и двете съоръжения едновременно, ще покриват всички разходи на дружеството за електрическа енергия, възлизащи на 400 000 лв. месечно. От ВиК се надяват по този начин предприятието да стане енергийно независимо.
Сега ВЕЦ "Студена" покрива под една пета от разходите за ток. Работи само една турбина, няма достатъчно вода, за да се пуснат и двете в експлоатация, поясни Иванов. Той увери, че язовирът няма да се източва, постоянно ще работи само една турбина. Водата, която минава през нея, ще се използва за питейно-битови нужди на населението. При високи води, когато е наложително изпускане на язовира, ще бъде увеличен дебитът към турбините и ще работят и двете. Това ще се случва между два и четири месеца в годината, посочи Иванов.

/РИ/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ