Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 16 септември 2020 г.

Кратък целеви доклад до МОСВ с покана за съвместни действия по някои конвенции на ООН

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на Магисрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки, езера и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини и кариери, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник и прочее Ваши благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Моля, всички получатели да приемете следното кратко съобщение:

 

Братската Вам Сръбска страна, в благородно съревнование със самите Вас за превръщане на братските територии в лунен пейзаж от минното дело, възнамерява да увеличава значително мините в Бор. Както вероятно знаете, тия мини досега предизвикваха зловещо замърсяване на Тимок и на Дунава даже.

Ето приятната новина в медиите:

https://www.expert.bg/business/investments/kitajci-investirat-126-mlrd-dolara-v-naj-goljamata-mina-v-syrbija-1476747.html

 

Ето защо ние считаме, че Вие трябва да се възползвате от момента и от възможностите, които ни дава Конвенцията от ЕСПОО, а така също и Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера.  Просто защото както братята сърби, така и китайците, с които вероятно също ще се побратимим в най-скоро време, са световно известни с липсата на каквито и да било мерки за смекчаване и най-пълно предотвратяване на замърсяванията от мините си.

 

Надяваме се да поставите много остро пред братската сръбска страна въпросите за замърсяването на Тимок и да изискате провеждането на съответните процедури по съответните конвенции! Иначе Брегово вероятно ще се наложи да се евакуира.

Може би и БДДР би могла да открие някакви средства за въздействие в конвенцията за Дунава, ако не са заети да секат някоя крайбрежна растителност или да копаят баластра от някоя река за някоя Магисрала...  

 

Ако се нуждаете от помощ, моля, не се колебайте да се обърнете към нас!

 

Също така моля да ни информирате докъде стигнахте с братята сърби в процедурите за мините в Босилеградско - Караманица, Любата и Тлъмино?

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички!

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ