Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 14 октомври 2013 г.

Михайл Миков за Дунавската Стратегия

Не че е нещо важно, но все пак за изчерпателност:
http://www.parliament.bg/bg/news/ID/2634

Михаил Миков: В сегашната икономическа и социална обстановка в Европа от особено значение е да реализираме мащабни програми за повишаване на благосъстоянието в Дунавския регион
12/07/2013

В сегашната икономическа и социална обстановка в Европа от особено значение е да реализираме мащабни програми за повишаване на благосъстоянието в Дунавския регион, което е и един от четирите стълба на Стратегията на ЕС за региона. Това отбеляза председателят на Народното събрание Михаил Миков в изказването си на Първата конференция на парламентаристите от дунавските държави. Форумът се проведe на 12 юли 2013 г. в Улм, Германия, провинция Баден – Вюртемберг.

Михаил Миков посочи, че от изключителна важност е да бъдат подкрепени инициативите в полза на малките и средни предприятия, които са особено заплашени от продължаващата стагнация на европейските икономики. Длъжни сме всячески да стимулираме например сътрудничеството между предприятия от едни от най-високо развитите европейски региони, каквито са тези от Федералната република, с партньори от значително по-изостаналите, измежду които са и регионите от Северна България, заяви председателят на Народното събрание.

В посланието си към участниците в конференцията Михаил Миков определи тази Първа конференция на парламентаристи от Дунавския регион като навременна и особено ценна инициатива, провеждаща се до извора на Дунав – реката с най-силно изявено международно измерение в целия свят. Според него парламентаристите са длъжни пряко да се ангажират с оползотворяване на потенциала на региона в интерес на благоденствието на гражданите от тези страни, както и на трансевропейската сигурност и сътрудничество.

Особено подходяща платформа за действие в тази насока е Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав, подчерта Михаил Миков. Днес сме длъжни да определим конкретните форми и стъпки за най-ефективното приложение на Стратегията в контекста на новия седемгодишен програмен период, отбеляза той. Националните и регионалните парламенти могат да дадат важен принос чрез задълбочено обсъждане на Споразуменията за партньорство с Европейската комисия за достъп до европейските структурни и инвестиционни фондове за предстоящия период, допълни председателят на Народното събрание. Пред участниците във форума той потвърди, че българското правителство отговорно се ангажира да представи в Народното събрание актуализиран проект, който ще бъде анализиран и от гледна точка на успешната реализация на предимствата на Дунавската стратегия.

В изказването си на конференцията Михаил Миков заяви, че България се стреми да дава своя практически принос в една от водещите области на сътрудничество – развитието на вътрешните водни пътища и на железопътния, пътен и въздушен транспорт. Той припомни, че с Румъния е подписан Меморандум за разбирателство за проекти за подобряване на корабоплаването в съвместния участък на реката и отбеляза, че страната ни споделя необходимостта от нови проекти за развитие на железопътните връзки. България предлага в Заключителната декларация от конференцията да се включи текст, който подчертава значението на изграждането на планираните коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Рейн - Дунав" и „Ориент/Източно Средиземноморие", които повишават свързаността между държавите от Дунавския регион и ще осигуряват надеждни връзки с макрорегионите на Черно, Средиземно и Балтийско море.

Парламентаристите от държавите от Дунавския регион обсъдиха приноса на парламентите за дунавското сътрудничество и перспективите за разширяването му.

Конференцията откри председателят на парламента на провинция Баден-Вюртемберг Гуидо Волф. Дунавските държави са тясно свързани помежду си от синята лента на Дунава и от установените културни и исторически връзки между нашите страни, заяви той при откриването на конференцията.

Със стратегията на ЕС за Дунавския регион от 2011 г. нашата съвместна работа получи нов импулс, който трябва да продължи да се засилва чрез активното съдействие на регионалните и националните парламенти, отбеляза Гуидо Волф. Той посочи, че избраните народни представители са тези, които най-добре могат да реализират желанията на гражданите от Дунавския регион, в тясно взаимодействие с правителствата. Затова съм щастлив да ви посрещна на Първата конференция на парламентаристите от дунавските държави, на която ще дадем ясен сигнал за важната роля на парламентите в рамките на съвместна работа на държавите от региона, подчерта още председателят на парламента на провинция Баден-Вюртемберг.

Министърът на Баден-Вюртемберг за Бундесрата, Европа и международните работи Петер Фридрих посочи целите и направи досегашна равносметка на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Генералният директор на ГД "Регионална политика" в Европейската комисия Валтер Дефа се спря на Стратегията на ЕС за Дунавския регион от гледна точка на Европейската комисия.

Стратегията на ЕС за Дунавския регион бе одобрена от Европейският съвет на 24 юни 2011 г. В рамките на стратегията е изготвен „План за действие", който се основава на четири стълба и определя 11 приоритетни области:

- създаване на връзки за региона на река Дунав (подобряване на мобилността, насърчаване на по-широкото използване на енергията от възобновяеми източници и насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма);

- опазване на околната среда в региона на река Дунав (възстановяване на качеството на водите, управление на рисковете за околната среда и опазване на биоразнообразието);

- постигане на благосъстояние в региона на река Дунав (развитие на научноизследователския капацитет, образованието и информационните технологии, подпомагане на конкурентоспособността на предприятията и инвестиране в уменията на хората);

- укрепване на региона на река Дунав (повишаване на институционалния капацитет и подобряване на сътрудничеството за справяне с организираната престъпност).

България е определена за съкоординатор по приоритетна област 3 „За насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма" с Румъния, и за координатор, съвместно с Германия, по приоритетна област 11 „Сътрудничество за справяне с проблемите на сигурността и организираната престъпност".

Дунавският макрорегион включва 14 държави, като 9 от тях са членки на ЕС.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ