Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 12 октомври 2021 г.

Медиен мониторинг
11 октомври 2021В разгара на енергийната криза ВЕЦ-овете пред протест - 24chasa.bg
ВЕЦ са възобновяем източник на енергия, който не генерира въглеродни емисии, които от своя страна са една от основните причини за високата цена на тока.Съдбата на малките ВЕЦ-ове - Факти
Опазване на природата и производство на електроенергия чрез малки ВЕЦ-ове. Възможно ли е тези две неща да се съчетаят в едно? В публичното пространство тече ...Законни ли са малките ВЕЦ? - Факти
Съгласно наредбата ВЕЦ трябва да представят документ за учредено вещно право на строеж върху територията на реките, какъвто те нямат.Кирил Петков: Системното раздаване на "едни пари на наши хора" трябва да престане - БНР
Ние сме единствената страна по поречието на Дунав, която още няма ВЕЦ. публикувано на 07.10.21 в 10:48 | обновено на 07.10.21 в 11:45. Снимка: БГНЕС."Продължаваме промяната": Искаме да спечелим изборите със 121 депутата - Нова телевизия
"Газопровода с Гърция трябва да бъде завършен, за да внасяме по-евтин азерски газ, П ВЕЦ трябва да започнат да работят, а енергийните експерти трябва да ...Талибаните затънаха в неплатени сметки за ток - Trafficnews.bg
Според запознати сушата тази година усложнява генерирането на електричество от местни ресурси, сред които е енергията от ВЕЦ. 1 Харесва ми ...Сдружение Балканка - Доклад за посетени водохващания за ВЕЦ - БДИБР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/мВЕЦ изградени в коритата на реките, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ, разположени на територията на БДИБР.


Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал)...

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР, както и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.


ВЕЦ Гурково на р. Лазова - 20.09.2021:

Координатите на водохващането са: 42.671349,25.786440  (https://goo.gl/maps/xnyZNoMQUoWiX1Uc8)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0066-dam/2021-09-20

Посещението е при маловодие. Видимо вецът не отнема вода, но по-голямата част от речния отток се връща в коритото на реката през преливника на утаителя. Шлюзовете на водовземното съоръжение са затворени. Рибният проход е недостижим за рибите и представлява риск за механичното им увреждане при случайно попадане в него. Излятият бетон преди входа му е меко казано подигравка с хидроинженерната мисъл. Нито типът на рибния проход, нито параметрите му отговарят на изискванията на обитаващите реката маришки мрени, лешанки, егейски речни кефали и изчезналата вече македонска пъстърва. 

Водовземното съоръжението е безумно високо и е пример за пълна липса на разбиране как трябва да се строят водовземни съоръжения, за да се смекчат отрицателните им въздействия върху реките. Срам за проектантите на съоръжението и експертите от отговорните институции допуснали подобна гавра с реката и натрупаното познание по темата. Демонстрация на невежество и инженерна мисъл от преди 100 години, без никаква грижа за речната екосистема.

Обръщаме внимание на БДИБР, че задбаражното езеро е препълнено с фини наносни отложение и че при почистването им неминуемо ще се „погребе" речното корито под водохващането и ще се убие голяма част от живота в него. По време на посещението, работник от ВЕЦ-а имаше намерение да изпуска утайките, но само заради нашето присъствие не го направи, обаче вече, може и да го е сторил!!!


ВЕЦ Кутра-Твърдица, водохващане Топлата река - 21.09.2021:


Координатите на водохващането са: 42.716999,25.902583  (https://goo.gl/maps/yRkfYdbKFxwMFYFk7)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0280-dam/2021-09-21-1

Посещението е по време на маловодие. Вецът не работи, но водовземното съоръжение отнема целия речен отток и го връща в реката посреством шлюзa на утаителния канал. Рибен проход НЯМА! Странният бетонов улей край десния бряг на реката е някакво „инженерно" извращение и подигравка с реката и рибите. Питаме се, как e възможно да се допуска подобно строителство в коритата на реките!
Проектираното водовземно съоръжение е пример за невежество по отношение на намаляването на отрицателните въздействия върху речната екосистема. Няма да коментираме изискванията на живеещите в реката маришки мрени, лешанки и пъстърви, тъй като нищо в това съоръжение не е съобразено с тях.
Обръщаме особено внимание на БДИБР, че съоръжението е проектирано да отнема всичката вода от реката. Рибният проход е бутафорен, не само поради вида му, а и поради факта, че изходът му влиза директно във водовземния канал. Самото съоръжение има две огромни водовземни решетки (вертикална и хоризонтална при преливния ръб) и няма техническата възможност да изпуска минимално-допустимия речен отток, ако ВЕЦ-ът работи, без преди това да го е отнело от реката.
Сигнализираме РИОСВ-Стара Загора, че скална ниша, намираща се непосредствено до водовземното съоръжение на река Топлата е превърната в нерегламентирано депо за строителни и опасни отпадъци. Допускаме, че изхвърлянето им на това място е свързано с ползвателите на водовземното съоръжение. От приложените снимки са видни доказателства за незаконно изхвърлените отпадъци.
Обръщаме внимание на БДИБР, че задбаражното езеро е пълно със седименти, а при това безумно съоръжение, техният естествен пренос е напълно блокиран. Като резултат, собственика на съоръжението периодично погребва речното корито под водохващането, чистейки наносите. Резултатът е често изтребване на почти цалата бентосна фауна и силно влошаване на условията на живот за рибите. Съвсем скоро бентосната фауна в реката е била погребана и убита. Видно от приложеното видео, реката е Стерилна

Понякога се чудим на какво се дължи наличието на подобни съоръжения на подобни съоръжения в реките ни - на зверска корупция или на липсата на компетенция? Особено, след като това не е първият сигнал за тази централа, където просто нищо не е в ред.


ВЕЦ Кутра-Твърдица, водохващане Студената река - 21.09.2021:

Координатите на водохващането са: 42.715500,25.905250  (https://goo.gl/maps/b7ykBmkvJD31QZQj6)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0280-dam/2021-09-21-2

Посещението е по време на маловодие. Вецът не работи и шлюзът е вдигнат. Скоро са промивани утайки от задбаражното езеро и дънната фауна под водохващането е почти напълно унищожена и погребана под новоотложените чакъл и пясък.

Така нареченият „рибен проход" прилича на бездарно упражнение от страна на хидроинженер, който няма никаква представа как се проектират и изграждат рибни проходи. Водовземното съоръжение също. Нямаме думи за безчетните кубици излят бетон в коритото на реката и височината на съоръжението. Интересно е как подобно съоръжение може да съществува и имаме ли държава или просто "гумен печат" за съсипията.  


ВЕЦ Соколна на р. Габровница - 22.09.2021:

Координатите на водохващането са: 42.696625,25.194385  (https://goo.gl/maps/Mc62ymrwvzxigVYL7)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0269-dam/2021-09-22

Посещението е при маловодие. Видимо, вицът не работи. Водовземното съоръжение е огромно, което е предпоставка за нерешими проблеми по отношение на функционирането на речната екосистема. Водовземания за деривационни ВЕЦ в планините могат да се правят много по-интелигентно и по-евтино. За съжаление, хидроинженерното проектиране в България е на нивото от преди 100 години, а размаха на бетонните излеяния в коритото на реката е достоен за поощрителна награда през живковия строй.

Рибният проход не работи изобщо при миграция срещу течението, тъй като входът му е недостижим. Рибният проход представлява риск за мигриращите по течението риби, които след случайно навлизане в него се озовават върху бетонова площадка. Започват да подскачат по нея в продължение на няколко метра и си причиняват механични наранявания. По време на посещението имахме неприятната възможност да видим как една македонска пъстърва попада в този капан и се сдобива с рани по главата и тялото. Сдружение Балканка - Доклад за посетени водохващания за ВЕЦ - БДДР и БДЗБР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/мВЕЦ изградени в коритата на реките, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ, разположени на територията на БДДР и БДЗБР.


Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал)...

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР и БДУВ-ЗБР, както и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.


ВЕЦ Стърна - 19.09.2021 - на територията на БДДР - 19.09.2021г.

Координатите на водохващането са: 42.772027,24.892916 (https://goo.gl/maps/cZFU6odXnPPDx3uA7)

С направеното наблюдения може да се запознаете от снимките, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0278-dam/2021-09-19

Посещението е по време на тежко маловодие. В реката се изпускат 22 l/s, протичащи през рибния проход и измерени с помощта на хидравлично витло. По думите на собственика, вецът не работи, но отнема около 10 l/s вода за технологични нужди. Нашите наблюдения потвърдиха, че към водовземния канал се отклонява неголямо количество вода. Оттокът в реката е по-нисък от определения в разрешителното минимално-допустим отток след водохващането и съоръжението не би трябвало да отнема никакви води.

Положителна промяна, за която поздравяваме собственика и БДДР е монтирането на самопочистваща се водовземна решетка тип „коанда", която наред с останалите технологични предимства не позвалява навлизането на риби във водовземния канал и в случай на високи води, благоприятства преноса на седименти.

Очевидно е, че спрямо посещението ни през 2014 г., водовземното съоръжение е надстроено, вероятно с цел монтирането на новата решетка. В резултат на надстрояването "рибният проход" е станал още по-пародиен. Обръщаме особено внимание на ИАРА и БДДР, че съществуващите бетонни стъпала не са рибен проход и не могат да изпълняват функциите на такъв. Не отговарят на изискванията на пъстървовите риби, въпреки, че те с най-големи възможности да преодоляват напречни миграционни бариери. Басейните са пълни с бетон и не са басейни, а стъпала. В горната част са много стръмни и къси. Входът е недостижим поради излетия бетон в речното корито. Скоростта на водата и турболенцията са твъде големи. Парапетът е твърде нисък, няма естествен субстрат по дъното. Преминаването на риба през рибния проход нагоре по течението е невъзможно. 

Случайното попадане на риби в него води до огромен риск за тяхното оцеляване!!!


ВЕЦ Ленища на р. Белица - на територията на БДЗБР23.09.2021:

Координатите на водохващането са: 41.962777,23.539999 (https://goo.gl/maps/aKN8zsTacuw1Q8KZ8)

С направеното наблюдения може да се запознаете от снимките, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0429-dam/2021-09-23

Посещението е при маловодие. Към деривационния канал се отклоняват 82 l/s вода, докато през рибния проход текът 65 l/s. Целият отток за оводняване минава през рибния проход. По разрешително минимално допустимият отток в реката е 150 l/s, което означава, че ВЕЦът нарушава условията на разрешителното.

Съоръжението има няколко недостатъка, но въпреки това го считаме за чудесен пример за водовземно съоръжение, който намалява значително отрицателните въздействия и улеснява прилагането на смекчаващи мерки. Основното му предимство е малката му височина. Рибният проход не е перфектен, но е проходим за македонската пъстърва. Входът и изходът му са достъпни. С няколко неголеми реконструкции, водовземното съоръжението може да се превърне в еталон за щадящо реката водовземане от планински реки. Нужно е да се ограничи навлизането на риби в деривационния канал. 

Моля да извършите проверка, по възможност след преминаване на дъждовете. когато и да отидете обаче, някои от описаните нарушения ще бъдат ясно видими.

Моля от БДДР и от БДЗБР да ни изпратят входящи номера.


0429 - МВЕЦ Ленища - 2021-09-23Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0429 - МВЕЦ Ленища - 2021-09-23

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0269 - МВЕЦ Соколна - 2021-09-22Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0269 - МВЕЦ Соколна - 2021-09-22

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0280 - ВЕЦ Кутра-Твърдица - 2021-09-21Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0280 - ВЕЦ Кутра-Твърдица - 2021-09-21

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0278 - ВЕЦ Стърна - 2021-09-19Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0278 - ВЕЦ Стърна - 2021-09-19

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ